Polityka prywatności

Poufność danych klienta

Rejestrując usługę w homecloud możesz być pewien, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. Używamy ich wyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z umowy. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Użytkownicy mogą być natomiast umieszczeni na naszej liście referencyjnej, o ile nie wyrażą sprzeciwu. Wpis w liście referencyjnej obejmuje tylko i wyłącznie adres internetowy serwisu, logo (jeżeli istnieje) oraz nazwę firmy/osoby np. w postaci „http://www.nazwafirmy.com.pl – Firma Kowalski Narzędzia”. Dane osobowe przetwarzają przeszkoleni pracownicy.

Na żądanie uprawnionych organów (Prokuratura, Policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

Operator automatycznie pobiera dane techniczne Użytkownika, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dodatkowo Operator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia Użytkownika za pomocą, którego następuje dostęp do Usługi. Użytkownik wyraża na rzecz Operatora zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze, podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych na serwerze przez Operatora, w tym powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera, o ile do przechowywania takiego zbioru danych dojdzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez Operatora w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz zbioru danych i innych danych po zakończeniu świadczenia Usługi. Operator gwarantuje, iż dane oraz dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez Operatora dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

Zabezpieczenie usługi hasłem

Każda usługa uruchamiana na serwerach homecloud zabezpieczana jest hasłem dostępu. System dba o to, aby hasło było odpowiednio „silne”. W ten sposób dostęp do konta czy domeny możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji.

System odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu do zasobów. W razie podejrzenia włamania możesz więc, za naszym pośrednictwem, szybko zweryfikować, czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Zmiana hasła jest możliwa w dowolnym momencie, za pośrednictwem mechanizmów udostępnionych w Panelu. Jeśli zapomniałeś hasła, zawsze możesz je zmienić korzystając z funkcjonalności narzędzi lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

Polityka plików „cookies”

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. „Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez homecloud akceptacja „cookies” jest wymagana w celu prawidłowego korzystania m.in. z systemu rejestracji usług, panelu, serwisu WWW.