Informacje na temat rezygnacji oraz okresu wypowiedzenia

Usługi homecloud.pl wyłączane są wraz z zakończeniem ich ważności. Niezapłacenie przedłużenia usługi jest równoznaczne z rezygnacją oraz usunięciem danej usługi.

Zignorowanie płatności za kolejny okres abonamentowy jest najbardziej wygodną metodą rezygnacji z usługi.
Pamiętaj, że po rezygnacji z usługi Twoja poczta e-mail i strona WWW mogą przestać funkcjonować pod danych adresem. Dokładnie zweryfikuj czy rezygnacja z usługi jest konieczna.
Rezygnacja z usługi serwera możliwa jest również przed zakończeniem jego okresu abonamentowego. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku obowiązuje okres wypowiedzenia, który wynosi 30 dni.
W przypadku rezygnacji z opłaconej usługi (która jest jeszcze ważna np. kilka miesięcy) obowiązuje okres wypowiedzenia (30 dni). Zwrot należności za niewykorzystany abonament nie dotyczy domen.

W przypadku, jeśli termin ważności usługi już się kończy, to wystarczy zignorować płatność za daną usługę. Będzie to równoznaczne z rezygnacją z usługi. Pamiętaj przy tym o wyłączeniu opcji automatycznego odnowienia usługi.

WAŻNE! Jeśli Twój serwer jest opłacony, ale chciałbyś z niego zrezygnować przy najbliższym cyklu rozliczeniowym, to wyłącz opcję automatycznego odnowienia usługi. W przeciwnym wypadku zostanie wygenerowane zamówienie przedłużenia Twojej usługi, które może zostać automatycznie opłacone z środków zgromadzonych w Saldzie Kaucji.

Jak zrezygnować z usługi serwera jeszcze przed zakończeniem abonamentu?

Aby zupełnie zrezygnować z opłaconej usługi już teraz, należy przygotować i przesłać wniosek dotyczący rezygnacji. Dokument ten powinien zawierać ID konta Klienta, ID subskrypcji (która jest wypowiadana), pełne dane abonenta oraz krótko umotywowaną informację o rezygnacji. Dokument należy podpisać, opieczętować (jeśli abonentem jest firma) i przesłać tradycyjną pocztą na adres:

home.pl S.A.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin

Jeśli abonentem usługi jest osoba fizyczna, to zamiast wspomnianej pieczątki należy dostarczyć dokument potwierdzający tożsamość (np. ksero dowodu osobistego lub paszportu).

WAŻNE! W przypadku rezygnacji z opłaconej usługi (która jest jeszcze ważna np. kilka miesięcy) obowiązuje okres wypowiedzenia (30 dni). Zwrot należności za niewykorzystany abonament nie dotyczy domen.
Na adres e-mail Klienta wysyłana jest wiadomość z informacją o rozpoczęciu procedury wypowiedzenia usługi. Od tego momentu jest liczony okres wypowiedzenia (30 dni). W ciągu tego okresu na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość z Fakturą VAT korygującą. Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych zostanie wykonany po potwierdzeniu wspomnianej Faktury VAT korygującej przez Klienta, np. odpowiadając na przesłaną wiadomość e-mail.

Zwrot środków pieniężnych za niewykorzystany abonament powinien zostać wykonany w terminie kilku dni do Salda Kaucji Klienta. Następnie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, możesz zlecić zwrot środków z Salda Kaucji na Twój wybrany rachunek bankowy.

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów, aby sprawdzić szczegółowo swoje usługi pod względem planowanej rezygnacji.

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie