Najczęściej używany panel na świecie

PLESK Panel zainstalowany jest na ponad 250 tysiącach serwerów na całym świecie. Jest najczęściej wybieranym przez właścicieli serwerów i providerów panelem kontrolnym dla serwera.


Dla posiadaczy stron www i sklepów

Jeśli popularność Twojego serwisu www lub sklepu internetowego rośnie, lub gdy ogranicza Cię funkcjonalność hostingu współdzielonego, konieczna jest migracja na inne rozwiązanie: serwer VPS, Chmura Pro Cloud lub serwer dedykowany. PLESK Panel umożliwia w takiej sytuacji zarządzanie serwerem przez osoby dotychczas zajmujące się zarządzaniem hostingiem współdzielonym, a nieposiadających umiejętności stricte administratorskich.

Funkcjonalność panelu

Uproszczony interfejs użytkownika

PLESK Panel w trybie Power User udostępnia uproszczony interfejs użytkownika, eksponujący na pierwszym miejscu najczęściej używane funkcje. Umożliwia to korzystanie z panelu nawet mniej zaawansowanym użytkownikom.

Hosting www

Pozwala na łatwe uruchamianie kolejnych serwisów na serwerze oraz zarządzanie i monitorowanie ich parametrów (zajętość dysku, dostępne funkcje tj. bazy danych, konta FTP, wykorzystywane numery IP itp.).

Backup

Pozwala na zarządzanie backupem dla wybranych domen i usług: hostingu www, poczty i baz danych. Backup może być tworzony automatycznie, bądź ręcznie przez administratora.

Narzędzia dodatkowe

PLESK Panel dostarcza także narzędzi upraszczających integrację z narzędziami do promocji i analizy ruchu na stronach. Daje także możliwość automatycznej instalacji popularnych aplikacji webowych takich jak WordPress czy Joomla.

Dla hosterów

PLESK Panel zapewnia narzędzia pozwalające na świadczenie usług hostingowych od kilku do kilku tysięcy stron www. Dzięki możliwości tworzenia planów hostingowych i zarządzania subskrypcjami ogranicza zadania administracyjne do minimum.

Funkcjonalność panelu

Zarządzanie subskrypcjami

Pozwala na tworzenie i zarządzanie usługami uruchomionymi dla Klientów końcowych. Dzięki możliwości tworzenia planów hostingowych uproszczone jest zarządzanie limitami i funkcjonalnościami udostępnionymi dla Klientów.

Panel providera

Zarządzanie usługami Klientów jest zcentralizowane – ze swojego konta możesz łatwo załozyć na koncie Klienta nową stronę, konto pocztowe czy bazę danych.

Panel Klienta

Każdy z Klientów posiada swój własny panel, pozwalający na samodzielne zarządzanie usługą.

PLESK Panel Mobile Server Monitor

Dostępne funkcje:

 • Przeglądanie listy usług (services) uruchomionych na serwerze
 • Informacje nt. wydajności serwera: obciążenie CPU, zużycie pamięci RAM i swap
 • Odbieranie powiadomień od serwera
 • Informacje nt. serwera: parametry OS, CPU, wersja PP

PLESK Panel Mobile Server Manager

Dostępne funkcje:

 • Przeglądanie i zarządzanie usługami (services) uruchomionych na serwerze, zatrzymywanie i uruchamianie usług
 • Informacje nt. wydajności serwera: obciążenie CPU, zużycie pamięci RAM i swap
 • Odbieranie powiadomień, w tym o parametrach obciążeniowych serwera
 • Autoryzacja użytkownika w oparciu o hasło
 • Restart serwera
 • Informacje nt. serwera: parametry OS, CPU, wersja PP

Rozbudowane API

PLESK Panel posiada rozbudowane API pozwalające na automatyzację uruchamiania usług i integrację. Większość funkcji dostępnych z panelu może zostać wykonana za pośrednictwem API:

 • Uruchamianie i konfigurację hostingu www
 • Administracja kontami FTP
 • Zakładanie i administracja kontami kont pocztowymi
 • Zarządzanie bazami danych
 • Zarządzanie certyfikatami SSL
 • Zarządzanie planami hostingowymi

Dodatkowe informacje

Zautomatyzowana aktualizacja

PLESK Panel posiada wbudowane narzędzie do aktualizacji panelu dostępne przez przeglądarkę, co umożliwia proste i szybkie aktualizacje panelu.

Integracja z panelem usługi VPS

PLESK Panel jest zintegrowany z usługami VPS. Z panelu usługi dostępny jest przeklik do panelu PLESK, zintegrowane jest także zarządzanie domenami i strefami DNS.