Opłaty administracyjne

Opłata jednorazowa
Weryfikacja danych podanych w trakcie składania zamówienia (pkt 8 lit. a) Regulaminu sieci home.pl); kwota odpowiadająca wynagrodzeniu za świadczenie Usługi objętej zamówieniem, nie więcej jednak niż: 307,50 zł brutto
250,00 zł netto
Opłata za czynności w ramach audytu w formie elektronicznej 184,50 zł brutto
150,00 zł netto
Opłata godzinowa za czynności w ramach audytu osobistego w siedzibie home.pl 615,00 zł brutto
500,00 zł netto
Wznowienie świadczenia Usługi 369,00 zł brutto
300,00 zł netto
Cesja premium (papierowa) 307,50 zł brutto
250,00 zł netto
Opłata serwisowa 1,23 zł brutto
1,00 zł netto