Serwery VPS w homecloud działają w oparciu o technologię Virtuozzo Containers (VC). W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań opartych o hypervisor, VC umożliwia wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego, co pozwala na ograniczenie do minimum zasobów potrzebnych na uruchomienie środowiska wirtualnego. W odróżnieniu od maszyn wirtualnych wykorzystujących pełną wirtualizację i hypervisor, dla środowisk uruchomionych w oparciu o Virtuozzo przyjęto nazwę „kontener”.


Cechy technologii Virtuozzo

Wyższa wydajność

Rozwiązanie VC pozwala zapewnia 3-krotnie wyższą wydajność uruchomionych kontenerów, w porównaniu z rozwiązaniami opartymi o hypervisor.

Ulepszone zarządzanie pamięcią

Dynamiczne współdzielenie bibliotek pozwala na zmniejszenie zużycia pamięci RAM.

Błyskawiczne uruchamianie

Serwer z czystym systemem operacyjnym (bez dodatkowych aplikacji) może być dostępny w ciągu kilku minut od opłacenia zamówienia.

Wysoka skalowalność

VC dzięki możliwości zmiany parametrów kontenera w trybie online pozwala na dowolne zwiększenie zasobów (CPU/RAM/HDD) bez zatrzymania serwera.

Pełna izolacja

Odmiennie od hostingu współdzielonego, poszczególne serwery VPS są w pełni izolowane. Zasoby kontenerów są gwarantowane, dzięki czemu ich wydajność pozostaje niezmieniona nawet w przypadku wzrostu obciążenia serwera fizycznego.

Zastosowania VPS

Zaawansowany hosting – strony www i sklepy o wysokiej odwiedzalności

Pozwala na optymalizację wydajności hostingu dzięki możliwości zarządzania konfiguracją serwera – dostosowania parametrów Apache, PHP, czy serwerów baz danych, instalację dodatkowych akceleratorów. Możliwość zmiany parametrów serwera pozwala na zwiększenie zasobów w momentach zwiększonego ruchu.

Rozwiązania dla małych hosterów

VPS wraz z panelem Plesk pozwala na łatwe stworzenie środowiska hostingowego dla od kilku do kilkuset vhostów. Możliwość zmiany parametrów serwera pozwala na stopniowe zwiększanie zasobów w miarę wzrostu ilości i parametrów vhostów.

Aplikacje CRM/ERP/inne

Dzięki możliwości instalacji własnych pakietów i bibliotek, serwery VPS i Cloud Server pozwalają na uruchamianie zaawansowanych aplikacji.

Zalety VPS

Dostęp root

Dostęp root pozwala na pełny dostęp do serwera – możesz instalować własne oprogramowanie, samodzielnie zarządzać konfiguracją usług uruchomionych na serwerze. Dzięki temu masz możliwość zoptymalizowania serwera pod swoje potrzeby.

Łatwe zarządzanie serwerem

W ramach usługi udostępniamy dostępne przez przeglądarkę narzędzie Plesk Power Panel pozwalające na zarządzenie serwerem:

  • uruchamianie/zatrzymywanie/restart kontenera
  • monitorowanie uruchomionych procesów i zarządzanie usługami wewnątrz kontenera
  • monitorowanie zasobów serwera
  • wbudowany klient SSH dla serwerów opartych o systemy Linux

Łatwe zarządzanie hostingiem

Automatycznie instalowany Plesk pozwala na łatwe zarządzanie uruchomionymi wewnątrz VPS serwisami WWW i przydzielonymi do nich zasobami: powierzchnią, czy też bazami danych.

Niezawodność i bezpieczeństwo

Maksymalna niezawodność dzięki migracji online

Rozwiązanie VC pozwala na migrację kontenerów pomiędzy serwerami fizycznymi w trybie online. Dzięki temu twój serwer VPS nie zostanie zatrzymany nawet w trakcie prac administracyjnych wymagających wyłączenia serwera fizycznego takich jak np. modernizacja hardware, aktualizacja BIOS czy systemu operacyjnego.

Niezależność od platformy sprzętowej

Rozwiązania technologiczne się starzeją. Wybierając rozwiązania VPS uniezależniasz się od platformy sprzętowej – nie musisz dbać o aktualność sprzętu na swoim serwerze czy też np. aktualizację BIOS – o to dbają nasi administratorzy. Założyliśmy pełną wymianę platformy sprzętowej maksymalnie co 3 lata.

Backup

W ramach usługi dostępny jest backup – zarówno wykonywany automatycznie co określony czas, jak i manualny – wykonywany na żądanie administratora z jego panelu. Backup jest wykonywany bez zatrzymywania serwera i obejmuje cały 100% plików i ustawień serwera.

Porównanie rozwiązań

  Hosting współdzielony Serwer VPS Serwer Dedykowany
Indywidualna konfiguracja W ograniczonym zakresie Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Własne jądro OS TAK
Instalacja pakietów TAK TAK
Dynamiczna zmiana parametrów TAK
Niezależność od sprzętu TAK TAK
Wydajność .. .... ....
Bezpieczeństwo .. ... ....
Backup w ramach usługi TAK

Dla środowiska naturalnego

W ciągu ostatnich dwóch dekad mamy do czynienia z ogromnym rozwojem infrastruktury IT – dynamicznego rozwoju datacenter i ciągłego wzrostu liczby serwerów. Z badań wynika, że rozwiązania oparte o serwery dedykowane wykorzystują zaledwie od 10% do 30% swoich możliwości. Powoduje to także niepotrzebny wzrost zużycia energii – zgodnie z badaniami konsorcjum Lean & Green, na każdy kilowat mocy zużytej do zasilania serwerów, kolejny jest potrzebny na chłodzenie.

Rozwiązania oparte na konsolidacji i wirtualizacji serwerów pozwalają na ochronę środowiska naturalnego, dzięki:

  • Ograniczeniu kosztów energii zużywanej na zasilanie i chłodzenie serwerów, dzięki ograniczeniu liczby wykorzystywanych maszyn
  • Ograniczeniu kosztów utrzymania data center, ze względu na ograniczenie potrzebnej przestrzeni
  • Ograniczeniu kosztów utylizacji starego sprzętu