Plesk Obsidian 18.0

  WEB ADMIN
EDITION
WEB PRO
EDITION
WEB HOST
EDITION
ILOŚĆ DOMEN 10 30 nielimitowana
ROZSZERZENIA W PAKIECIE aplikacja mobilna WordPress Toolkit,
Developer Pack,
Subscription Management,
Account management
WordPress Toolkit,
Developer Pack,
Subscription Management,
Reseller management,
Account management
OBSŁUGA ROZSZERZEŃ
Z PLESK.COM
TAK TAK TAK

Rozszerzenia panelu

Plesk oferuje możliwość wygodnego korzystania z takich rozwiązań jak Docker, GIT, NoSQL, Ruby, Node.Js, ClodFlare i wiele innych.

Docker
Git
Ruby
Node.js
Cloudflare