Przypisanie domeny do serwera DNS

Skorzystaj z jednego z zaproponowanych rozwiązań, aby przypisać domenę do serwera DNS, gdy nie posiadasz Panelu Plesk.

UWAGA! Poniższy artykuł jest przykładem konfiguracji serwera. Konfiguracja może się różnić w zależności od indywidualnych ustawień systemu operacyjnego.

Konfiguracja podstawowa dla jednej strony WWW

 1. Skieruj domenę na adres IP tego serwera. Zarządzanie strefą domeny możliwe jest w panelu rejestratora domeny.
 2. W panelu administracyjnym domeny dodaj rekordy:
  • twoja-domena.pl    A    41.46.XX.XX
  • www.twoja-domena.pl    A    41.46.XX.XX

   lub:

  • twoja-domena.pl    A    41.46.XX.XX
  • www.twoja-domena.pl    CNAME    twoja-domena.pl
 3. W miejscu wartości rekordu wprowadź adres IP Twojego serwera VPS. Odświeżanie zmian może trwać do godziny czasu.

Możesz sprawdzić poprawność przekierowania wpisując w jednym oknie przeglądarki http://adres_IP_serwera a w drugim http://twoja-domena.pl. Jeśli oba wyniki wyświetlają tę samą zawartość, konfiguracja przebiegła pomyślnie.

Przypisanie domeny do DNS w ramach systemu Ubuntu / Debian

W przypadku systemu Ubuntu/Debian możesz uruchomić własny serwer DNS. Tę konfigurację przedstawimy na przykładzie edytora NANO. Możesz skorzystać także z VI, edytora wbudowanego MC lub dowolnego innego.

 1. Zaloguj się do serwera przez protokół SSH, następnie przejdź do katalogu:
  # cd /etc/bind
 2. Następnie utwórz osobny folder dla plików strefy DNS:
  # mkdir -p zones
 3. Przejdź do folderu:
  # cd zones
 4. Użyj komendy nano do stworzenia strefy:
  # nano twoja-domena.pl
 5. Możesz wykorzystać przykładowy wpis do stworzenia pliku, podmień w nim adres IP na swój i nazwę domeny:
  $TTL    3h
  @       IN      SOA     ns1.twoja-domena.pl. admin.twoja-domena.pl. (
  1        ; Serial
  3h       ; Refresh after 3 hours
  1h       ; Retry after 1 hour
  1w       ; Expire after 1 week
  1h )     ; Negative caching TTL of 1 day
  ;
  @       IN      NS      ns1.twoja-domena.pl.
  @       IN      NS      ns2.twoja-domena.pl.
  @       IN      MX      10 twoja-domena.pl.
  @       IN      A       46.41.XX.XX
  ns1                     IN      A       46.41.XX.XX
  ns2                     IN      A       46.41.XX.XX
  www                     IN      CNAME   twoja-domena.pl.
  mail                    IN      A       46.41.XX.XX
  ftp                     IN      CNAME   twoja-domena.pl.
 6. Pamiętaj, aby w pliku nie było białych znaków na początku linii.
 7. Zapisz plik poprzez kombinację klawiszy CTRL+X, następnie CTRL+Y i enter.
 8. Następnie za pomocą poniższego polecenia przejdź do konfiguracji serwera DNS:
  # cd /etc/bind# nano named.conf.local
 9. W wyświetlonym pliku dopisz:
  zone " twoja-domena.pl " {
  type master;
  file "/etc/bind/zones/twoja-domena.pl";
  };
 10. Zapisz i przejdź do edycji kolejnego pliku:
  # nano named.conf.options
 11. Odszukaj linie:
  // forwarders {
  //      0.0.0.0;
  // };
  
 12. I zmień je na:
  forwarders {
  8.8.4.4;
  };
 13. Zapisz plik.
 14. Wywołaj komendę:
  # named-checkzone twoja-domena.pl /etc/bind/zones/twoja-domena.pl
 15. Przy prawidłowej konfiguracji konsola zwróci komunikat OK.
 16. Wykonaj restart DNS bind:
  # /etc/init.d/bind9 restart# /etc/init.d/bind9 start
 17. Skieruj domenę na rekordy GLUE (korzystając z adresu IP serwera):
  • ns1.twoja-domena.pl
  • ns2.twoja-domena.pl
WAŻNE! Wydelegowanie domeny na rekord GLUE wymaga utworzenia hostów ns1 i ns2 kierujących na adres IP serwera. Skontaktuj się ze swoim rejestratorem domeny, aby dowiedzieć się jak takie wpisy należy utworzyć.

Przypisanie domeny do DNS w ramach systemu Centos

 1. Zainstaluj serwer DNS Bind:
  # yum install bind bind-utils
 2. Przejdź do katalogu etc i dowolnym edytorem popraw plik named.conf
  # cd etc
  # nano named.conf
 3. W pliku wprowadź zmianę:
  ...
  listen-on port 53 { any; };
  listen-on-v6 port 53 { any; };
  ...
  allow-query     { any; };
  allow-transfer  { none; };
  ...
 4. Na dole pliku, przed include dodaj wpisy o domenie:
  zone "twoja-domena.pl" IN {
  type master;
  file "forward.domena";
  allow-update { none; };
  };
  zone "XX.41.46.in-addr.arpa" IN {
  type master;
  file "reverse.domena";
  allow-update { none; };
  };
 5. Zapisz poprzez CTRL+X, zatwierdź kombinacją CTRL+Y i kliknij klawisz enter.
 6. W linii: zone „XX.41.46.in-addr.arpa” adres IP jest zapisany odwrotnie. Jeśli twój adres IP to 46.41.ABC.DEF, to część DEF nie jest tu podana, będzie wpisana w jednym z kolejnych plików jako nazwa hosta.
 7. Przejdź do katalogu:
  # cd /var/named
  
 8. Poprzez komendę nano utwórz plik ze strefą domeny:
  # nano forward.domena
 9. Wprowadź dane (pamiętaj, aby podmienić nazwę swojej domeny i adres IP):
  $TTL 86400
  @   IN  SOA     ns1.twoja-domena.pl. admin.twoja-domena.pl. (
  1        ; Serial
  3h       ; Refresh after 3 hours
  1h       ; Retry after 1 hour
  1w       ; Expire after 1 week
  1h )     ; Negative caching TTL of 1 day
   
  @       IN  NS          ns1.twoja-domena.pl.
  @       IN  NS          ns2.twoja-domena.pl.
  @       IN  A           46.41.XX.XX
  ns1     IN  A           46.41.XX.XX
  ns2     IN  A           46.41.XX.XX
  @       IN  MX          10 twoja-domena.pl.
  www     IN  CNAME   twoja-domena.pl.
  mail    IN  A       46.41.XX.XX
  ftp     IN CNAME   twoja-domena.pl.
 10. Zapisz i utwórz drugi plik:
  # nano reverse.domena
 11. Wstaw treść ze swoimi danymi:
  $TTL 86400
  @   IN  SOA     ns1.twoja-domena.pl. admin.twoja-domena.pl. (
  1        ; Serial
  3h       ; Refresh after 3 hours
  1h       ; Retry after 1 hour
  1w       ; Expire after 1 week
  1h )     ; Negative caching TTL of 1 day
   
  @       IN  NS          ns1.twoja-domena.pl.
  ns1     IN  A           46.41.XX.XX
  YY      IN  PTR         ns1.twoja-domena.pl.
  @       IN  NS          ns2.twoja-domena.pl.
  ns2     IN  A           46.41.XX.XX
  YY      IN  PTR         ns2.twoja-domena.pl.
 12. Nazwy hosta oznaczone powyżej jako YY to wspomniany wcześniej ostatni człon Twojego adresu IP (opisane wcześniej jako DEF). Zapisz, zrestartuj i sprawdź serwer:
  # systemctl start named.service
  # named-checkconf /etc/named.conf
  # named-checkzone twoja-domena.pl /var/named/forward.domena
  # named-checkzone twoja-domena.pl /var/named/reverse.domena
 13. Jeśli konfiguracja została wprowadzona jest poprawnie, to dwie pierwsze komendy nic nie zwrócą, a dwie kolejne pokażą OK.
 14. Skieruj domenę na rekordy GLUE (korzystając z adresu IP serwera):
  • ns1.twoja-domena.pl
  • ns2.twoja-domena.pl
  WAŻNE! Wydelegowanie domeny na rekord GLUE wymaga utworzenia hostów ns1 i ns2 kierujących na adres IP serwera. Skontaktuj się ze swoim rejestratorem domeny, aby dowiedzieć się jak takie wpisy należy utworzyć.

Jak sprawdzić reguły na firewallu DNS?

Wykonaj poniższe 3 komendy w celu sprawdzenia reguły na firewallu, która dotyczy serwera DNS. Po każdej z nich system zwróci komunikat success.

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=53/tcp
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=53/udp
# firewall-cmd --reload

Kliknij poniższy przycisk, aby zamówić VPS:

zamowvps

Kliknij poniższy przycisk, aby zamówić serwer dedykowany:

zamowvps

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie