Jak wykonać nową płatność online?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz opłacić wygenerowane wcześniej zamówienia (np. zamówienia przedłużenia wybranych usług). Zamówienia przedłużenia usług mogą być generowane automatycznie lub manualnie przez Klienta. Dopiero po wygenerowaniu zamówienia możliwe jest wykonanie Więcej

Jak przedłużyć ważność serwera?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz opłacić wygenerowane wcześniej zamówienia (np. zamówienia przedłużenia wybranych usług). Zamówienia przedłużenia usług mogą być generowane automatycznie lub manualnie przez Klienta. Dopiero po wygenerowaniu zamówienia możliwe jest wykonanie Więcej

Jak dodać nowe role w Panelu klienta? Edycja uprawnień użytkowników.

Panel klienta umożliwia przypisanie określonych uprawnień (ról) do użytkownika Twojego konta. Oznacza to, że możesz każdemu użytkownikowi przydzielić uprawnienia do zarządzania określoną sekcją Panelu klienta. Dzięki temu możesz podzielić obowiązki użytkowników pomiędzy Więcej

Jak ograniczyć użytkownikom dostęp do wybranych serwerów w Panelu klienta?

Na jednym koncie w homecloud.pl możesz posiadać wiele usług. Każdy dodany użytkownik z dostępem do Twojego Panelu klienta domyślnie posiada uprawnienia do zarządzania wszystkimi subskrypcjami (usługami), które zarejestrowane są na danym koncie. Więcej

Edycja danych użytkownika (zakładka „Ogólne” i „Funkcje konta i rozliczeń)

Za pomocą Panelu klienta możesz zmienić dane użytkownika. Edycja danych użytkownika za pośrednictwem Panelu klienta podzielona jest na dwie zakładki: Ogólne – w tym miejscu możesz zmienić dane użytkownika, np. imię, nazwisko Więcej