Jakie dodatkowe narzędzia znajdę w sekcji menu „Więcej narzędzi”?

Sekcja menu „Wszystkie narzędzia” wyświetla wszystkie dodatkowe narzędzia, które służą do zarządzania Twoim kontem w Panelu klienta. Za pomocą dodatkowych narzędzi możesz sprawdzić historię logowania, listę zablokowanych użytkowników oraz zarządzać repozytorium użytkownika. Więcej