Jak wykonać nową płatność online?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz opłacić wygenerowane wcześniej zamówienia (np. zamówienia przedłużenia wybranych usług). Zamówienia przedłużenia usług mogą być generowane automatycznie lub manualnie przez Klienta. Dopiero po wygenerowaniu zamówienia możliwe jest wykonanie Więcej

Jak ograniczyć użytkownikom dostęp do wybranych serwerów w Panelu klienta?

Na jednym koncie w homecloud.pl możesz posiadać wiele usług. Każdy dodany użytkownik z dostępem do Twojego Panelu klienta domyślnie posiada uprawnienia do zarządzania wszystkimi subskrypcjami (usługami), które zarejestrowane są na danym koncie. Więcej