SLA – gwarantowana dostępność danej usługi

SLA to zagwarantowana dostępność danej usługi wskazana w Specyfikacji Usługi na stronach homecloud.pl. SLA liczone jest w skali miesiąca kalendarzowego. SLA wynosi 99% w skali miesiąca kalendarzowego, chyba że inne parametry SLA zostały Więcej