Jak połączyć się z serwerem przez SSH?

SSH jest protokołem komunikacyjnym, który stosowany jest w sieciach komputerowych TCP/IP. SSH jest następcą protokołu Telnet, używany jest do terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami (np. z serwerem w homecloud.pl). Wyróżniającą cechą SSH jest transfer wszelkich danych w postaci zaszyfrowanej oraz identyfikacja użytkowników na wiele różnych sposobów.

Aby móc połączyć się z serwerem za pomocą SSH wymagane jest pobranie klienta SSH, czyli programu, który umożliwia wykonanie połączenia SSH z serwerem.

WAŻNE! Najczęściej używanym w środowisku Windows klientem SSH jest PuTTY. Jest to bezpłatny program, który emuluje terminal tekstowy, łączący się z serwerem za pomocą jednego z protokołów komunikacyjnych (np. SSH, TELNET, rlogin).

Jak połączyć się z moim serwerem za pomocą protokołu SSH?

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak skonfigurować połączenie SSH w programie PuTTY:

 1. Uruchom program PuTTY. Możesz go pobrać pod tym adresem.
 2. Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy uzupełnić następujące pola:
  puttyconfig01
  Rys. Okno dialogowe, w którym możesz skonfigurować połączenie SSH z serwerem.
  • Host Name (or IP address) – wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera, z którym chcesz się połączyć.
   Przykład: Możesz wpisać nazwę hosta Twojego serwera (np. „kowalski.home.pl”) lub jego adres IP (np. „89.161.176.174”).
  • Connection type – zaznacz opcję SSH.
   WAŻNE! W polu „Saved Sessions” możesz wpisać dowolną nazwę dla skonfigurowanego połączenia SSH. Po kliknięciu przycisku „Save” zostanie ono zapisane w pamięciu programu. Przy kolejnym uruchomieniu programu będziesz mógł wczytać zapisane dane do połączenia za pomocą przycisku „Load”.
 3. Sprawdź czy wpisane dane są poprawne i kliknij przycisk „Open”, aby zainicjować połączenie.
  ssh03
 4. Na ekranie zostanie wyświetlone okno konsoli, w którym należy wpisać login oraz hasło dostępu.
  • W polu „login as” wpisz nazwę użytkownika, do którego chcesz się zalogować i kliknij klawisz „enter”.
  • Po wyświetleniu pola „password”, wpisz hasło dostępu do konta i kliknij klawisz „enter”.
  puttyconfig03
  Rys. Przykładowe okno konsoli, na którym przedstawiony jest proces logowania do użytkownika „root”.
  Z uwagi na bezpieczeństwo podczas wpisywania hasła dostępu na ekranie nie będą wyświetlane żadne znaki, np. gwiazdki symbolizujące znaki hasła. Po wpisaniu wszystkich znaków hasła należy kliknąć klawisz „enter”.
  WAŻNE! Root to tradycyjna nazwa konta w środowisku Linux/Unix, które posiada uprawnienia do pełnej kontroli nad systemem. Z założenia konto root nie powinno być używane do codziennej pracy, do której wystarczyłoby zwykłe konto z ograniczonymi uprawnieniami. Priorytetową sprawą jest zabezpieczenie tego konta przed nieautoryzowanym dostępem, np. silnym hasłem dostępu. Kliknij tutaj, aby sprawdzić gdzie możesz znaleźć dane dostępowe do konta root na swoim serwerze.
 5. Wyświetlenie informacji o dacie ostatniego logowania oznacza, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie.
  lastlogin
 6. Po poprawnym zalogowaniu, za pomocą wyświetlonego wiersza poleceń możesz wykonać zaplanowane operacje, np. konfiguracja serwera lub edycja plików.

Kliknij poniższy przycisk, aby zamówić VPS:

zamowvps

Kliknij poniższy przycisk, aby zamówić serwer dedykowany:

zamowvps

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie