SLA – gwarantowana dostępność danej usługi

SLA to zagwarantowana dostępność danej usługi wskazana w Specyfikacji Usługi na stronach homecloud.pl. SLA liczone jest w skali miesiąca kalendarzowego. SLA wynosi 99% w skali miesiąca kalendarzowego, chyba że inne parametry SLA zostały Więcej

Jak zmienić parametr „max upload size” w panelu Plesk?

W sekcji Strony WWW i domeny, po kliknięciu Ustawienia PHP dla wybranego serwisu WWW, możesz dokonać zmiany wersji interpretera PHP oraz innych parametrów bezpieczeństwa. Zmień wersję interpretera PHP. Dokonaj zmiany w parametrach Więcej

Jak zaktualizować panel Plesk do najnowszej wersji?

Przejdź do sekcji Narzędzia i ustawienia, W sekcji Plesk, wybierz Aktualizacje i podnoszenie parametrów, Wybierz instaluj produkt lub podnieś jego parametry, Sprawdź dostępne aktualizacje dla Plesk Panel. Zatwierdź aktualizację klikając Kontynuuj i Więcej

Jak włączyć funkcję Catch-all w panelu Plesk?

Catch-all możesz włączyć dla konkretnej domeny uruchomionej w ramach Twojego serwera. Funkcja ta uruchomiona na wybranej domenie, umożliwia przechwytywanie wiadomości e-mail, wysłanych na nieistniejące w ramach domeny konta pocztowe, np. wpisane z Więcej

Jak ustawić autoresponder konta e-mail w panelu Plesk?

Przejdź do sekcji Poczta i kliknij w nazwę wybranej skrzynki e-mail, dla której chcesz ustawić autoresponder. Przejdź do sekcji Auto odpowiedź i wprowadź ustawienia autorespondera. Zaznacz Włącz auto odpowiedź aby aktywować autoresponder. Więcej