Tworzenie nowych reguł firewall dla serwerów

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz samodzielnie tworzyć reguły dla zapory firewall. Zapora firewall występuje przy każdym utworzonym serwerze, aby przejść do jej konfiguracji, należy wybrać serwer i następnie kliknąć zakładkę „Zapora”.

Możesz tworzyć dowolne reguły i dodawać je do zapory firewall. Każdy utworzony serwer posiada ustawienia domyślne, które powodują, że cały przychodzący i wychodzący ruch  jest dozwolony bez żadnych restrykcji. Dopiero po skonfigurowaniu pierwszej reguły firewall przy serwerze, cały ruch przychodzący i wychodzący  zostanie zabroniony, z wyjątkiem zasad skonfigurowanych w regule lub regułach firewall.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu “Cloud”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  2
 3. Kliknij nazwę serwera, dla którego chcesz utworzyć nowe reguły firewall.
  serwery-lista
 4. Kliknij zakładkę „Zapora”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  zapora
 5. Kliknij przycisk „Dodaj” w górnej części ekranu, aby rozpocząć tworzenie nowej reguły.
  zapora-dodaj
 6. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który służy do tworzenie reguły firewall.
  regula-firewall
  • Nazwa reguły – wpisz nazwę dla tworzonej reguły, która pomoże Ci ją zidentyfikować w przyszłości.
  • Zdalny adres IP – określ adresy IP, które będą miały dostęp do serwera (ruch przychodzący i wychodzący). Możesz zastosować rolę dla konkretnego adresu IP (IPv4 lub IPv6), dla zakresu adresów lub dla wszystkich adresów IP.
  • Protokół – określ protokół, który będzie miał umożliwione połączenie.
  • Porty zdalne – określ porty zdalne, które będą miały umożliwione połączenie.
  • Porty lokalne – określ porty lokalne,które będą mały umożliwione połączenie.
 7. Kliknij przycisk „Dodaj” w lewym dolnym rogu ekranu, aby dodać regułę.
  dodaj-zapora

Po skonfigurowaniu pierwszej reguły firewall przy serwerze, cały ruch przychodzący i wychodzący  zostanie zabroniony, z wyjątkiem zasad skonfigurowanych w regule lub regułach firewall.

Aby powrócić do domyślnych ustawień (czyli umożliwić ruch przychodzący i wychodzący dla wszystkich adresów IP), usuń wszystkie utworzone reguły firewall, które utworzone są przy serwerze.

Podczas konfiguracji nie ma możliwości wprowadzania zakresów portów, a jedynie konkretne ich numery.

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie