Jak zainstalować aktualizacje i zmienić wersję interpretera PHP w panelu Plesk?

W dowolnym momencie, możesz doinstalować kolejne wersje interpretera PHP, które ustawisz dla poszczególnych serwis WWW zlokalizowanych na Twoim serwerze.

  1. Przejdź do sekcji Narzędzia i ustawienia,
  2. W sekcji Plesk, wybierz Aktualizacje i podnoszenie parametrów,
  3. Wybierz Dodaj/Usuń komponenty,
  4. Z listy dostępnych komponentów wybierz Web hosting, a następnie PHP,
  5. Kliknij Zainstaluj przy wybranej wersji interpretera. Poczekaj na zakończenie instalacji,
  6. Wróć do panelu Plesk. W sekcji Narzędzia i ustawienia –> Ustawienia PHP znajdziesz informacje o dostępnych wersjach PHP.
  7. W sekcji Strony WWW i domeny, po kliknięciu Ustawienia PHP dla wybranego serwisu WWW, możesz dokonać zmiany wersji interpretera PHP.
  8. Ustaw wersję PHP i zapisz zmiany dla wybranego serwisu WWW.
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie