Jak zainstalować aktualizacje i zmienić wersję PHP w Panelu Plesk?

W dowolnym momencie za pomocą Panelu Plesk możesz doinstalować kolejne wersje interpretera PHP, które ustawisz dla poszczególnych serwisów WWW zlokalizowanych na Twoim serwerze.

 1. Zaloguj się do Plesk Panel.
 2. Przejdź do sekcji: Narzędzia i ustawienia, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Znajdź sekcję: Plesk i wybierz: Aktualizacja (we wcześniejszych wersjach Panelu Plesk jest opcja Aktualizacje i podnoszenie parametrów) (wymaga odblokowania portu 8447).
 4. Na wyświetlonym ekranie wybierz opcję: Dodaj/Usuń komponenty.
 5. Z listy dostępnych komponentów wybierz: Web hosting, a następnie: PHP,
  wersje php

  WAŻNE! Dostępne wersje PHP zależą od systemu operacyjnego z jaki jest zainstalowany na serwerze VPS.
 6. Kliknij przycisk: Zainstaluj przy wybranej wersji interpretera PHP. Poczekaj na zakończenie instalacji.
 7. Wróć do Panelu Plesk i przejdź do sekcji: Narzędzia i ustawienia -> Ustawienia PHP. W tym miejscu znajdziesz informacje o dostępnych wersjach PHP.
  php 8.0
 8. Przejdź do sekcji: Strony WWW i domeny. Po kliknięciu Ustawienia PHP dla wybranego serwisu WWW, możesz dokonać zmiany wersji interpretera PHP.
  ustawienie php
 9. Na wyświetlonym ekranie ustaw wybraną wersję PHP dla wybranego serwisu WWW i zapisz zmiany.
  zmiana php
UWAGA! Aby usunąć komponenty przejdź do aktualizacji jak w punkcje 5 i odznacz pozycje. Zatwierdź przyciskiem Zainstaluj.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie