Aktualizacja Panelu Plesk

Miękka aktualizacja systemu Ustawienie Firewall Aktualizacja Panelu Plesk Miękka aktualizacja systemu Przed przystąpieniem do aktualizacji Panelu Plesk należy wykonać tzw. miękką aktualizacje systemu. W tym celu należy połączyć się poprzez klienta SSH, Więcej