Zabezpieczenia Serwerów Dedykowanych

SPIS TREŚCI

Z jakich adresów IP mogę korzystać?

Adres IP to liczbowy identyfikator nadawany urządzeniu lub sieci komputerowej. To za jego pomocą urządzenia komputerowe mogą ze sobą „rozmawiać”. Adres IP nie musi jednoznacznie identyfikować danego urządzenia na stałe. O tym, które urządzenie dostanie poszczególny adres IP, decyduje administrator sieci.

Rejestrując serwer dedykowany w homecloud.pl do Twojej usługi przypisywany jest stały adres IP, na czas trwania usługi. Przydzielony adres jest widoczny w panelu:

ip

Konfigurując serwer dedykowany pamiętaj, aby używać tylko adresów IP z dostępnej listy.

WAŻNE! Jeśli użyjesz adresu IP, który nie znajduje się na liście, to system zabezpieczeń zablokuje Twój serwer.
Aby odblokować serwer, należy:

  1. Zalogować się przez konsolę w panelu i poprawić Adres IP.
  2. Skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu poinformowania o dokonanej poprawie konfiguracji.

Z jakich MAC adresów mogę korzystać?

Każde fizyczne urządzenie sieciowe, takie jak switch lub karta sieciowa w komputerze, ma swój numer nadany przez producenta i jest on unikatowy. To właśnie poprzez filtrację MAC adresów można zapewnić dostęp do Internetu określonym użytkownikom.

MAC adres możesz sprawdzić poprzez konsolę wpisując polecenie „ipconfig/all”.

W homecloud.pl możesz korzystać z serwerów wirtualnych na serwerze dedykowanym, jeśli:

  • Przy tworzeniu wirtualnych maszyn na serwerze dedykowanym używasz tego samego MAC adresu, jaki ma fizyczna karta sieciowa. W przeciwnym razie dostęp do całego serwera zostanie zablokowany.
  • Tworzysz wirtualne maszyny za NAT-em, gdzie istnieje dowolność konfiguracji, a maszyny wirtualne mają zapewniony dostęp do sieci z wykorzystaniem mechanizmu translacji adresów (NAT).
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie