Jak utworzyć nowy certyfikat SSL (samopodpisany) w Panelu klienta?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz utworzyć tzw. samopodpisany certyfikat SSL (self-signed). Certyfikaty tego rodzaju służą najczęściej do zabezpieczania transmisji danych przy małych projektach internetowych, np. blog, mała strona WWW. Samopodpisany certyfikat SSL Więcej