SLA – gwarantowana dostępność danej usługi

SLA to zagwarantowana dostępność danej usługi wskazana w Specyfikacji Usługi na stronach homecloud.pl. SLA liczone jest w skali miesiąca kalendarzowego. SLA wynosi 99% w skali miesiąca kalendarzowego, chyba że inne parametry SLA zostały Więcej

Czym jest serwer VPS?

Serwer VPS (ang. Virtual Private Server) można opisać jako podział maszyny, jaką jest serwer, na kilka mniejszych, wirtualnych. Klient końcowy otrzymuje dostęp do zarządzania wirtualną maszyną. Serwer VPS stanowi idealną równowagę pomiędzy Więcej