Jak uzyskać kod AuthInfo dla domeny?

Transfer domeny z homecloud.pl do innego operatora powoduje to, że faktury za opłatę domeny będzie wystawiał inny operator niż homecloud.pl, czyli ten do którego domena zostanie przetransferowana. Transfer domeny nie pociąga za sobą skutków technicznych (domenę wciąż będziesz konfigurował w Panelu klienta, dopóty nie wydelegujesz jej na serwery DNS innego operatora).

WAŻNE! Pamiętaj, że po zakończonym transferze domeny, będzie ona nadal wskazywała na te same serwery DNS, które były ustawione przed rozpoczęciem transferu.

Transfer domeny z homecloud.pl wykonywany jest przez nowego operatora, do którego domena ma być przeniesiona. W celu rozpoczęcia transferu niezbędne jest uzyskanie kodu autoryzującego (AuthInfo/Auth Code) dla Twojej domeny od homecloud.pl. Po uzyskaniu kodu AuthInfo, należy udać się z nim do nowego operatora w celu rozpoczęcia transferu.

Authinfo jest to kod autoryzujący domenę, za pomocą którego można wykonać transfer domeny do innego operatora.

Aby uzyskać kod Authinfo od homecloud.pl:

  1. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta za pomocą formularza kontaktowego.
  2. Wyślij wiadomość e-mail w celu otrzymania kodu AuthInfo dla wybranej domeny.
    • Podaj adres e-mail, który podany jest jako kontaktowy w Panelu klienta.
    • W wiadomości e-mail podaj ID konta lub ID subskrypcji.
  3. Po zweryfikowaniu podanych w wiadomości e-mail informacji, w odpowiedzi otrzymasz kod AuthInfo dla podanej domeny.

 

WAŻNE! W wielu wypadkach wystarczające jest dokonanie zmiany delegacji domeny na serwery DNS zewnętrznego operatora, u którego jest utrzymywana Twoja strona – taka operacja nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, ani dodatkową autoryzacją Klienta.
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie