Jak ograniczyć użytkownikom dostęp do wybranych serwerów w Panelu klienta?

Na jednym koncie w homecloud.pl możesz posiadać wiele usług. Każdy dodany użytkownik z dostępem do Twojego Panelu klienta domyślnie posiada uprawnienia do zarządzania wszystkimi subskrypcjami (usługami), które zarejestrowane są na danym koncie. Więcej