Jakie informacje będę mógł znaleźć w sekcji menu „Zarządzanie VPS”?

Aby wyświetlić informacje na temat wybranego serwera VPS, należy kliknąć sekcję menu „Zarządzanie VPS”, która znajduje się w górnej części ekranu.

zarzadzanie-vps

Rys. Sekcja menu „Zarządzanie VPS” znajduje się w górnej części ekranu.
WAŻNE! Sekcje Panelu klienta zmieniają się w zależności od tego, którą usługą zarządzasz. Przykładowo, sekcja „Zarządzanie VPS” dostępna jest tylko po wybraniu serwera VPS. Natomiast sekcja „Serwery” wyświetlana jest, gdy wybierzesz serwer dedykowany. Jeśli masz więcej usług niż jedną, to w prawym górnym rogu ekranu możesz się między nimi przełączać.

Po kliknięciu sekcji menu „Zarządzanie VPS”, na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat wybranego serwera VPS. Przeczytaj dalszą część artykułu, aby sprawdzić jakie dane są wyświetlane na tym ekranie.

zarzvps2

Rys. Przykładowy widok po kliknięciu sekcji menu „Zarządzanie VPS” (kliknij, aby powiększyć).

W zielonej ramce (górna część ekranu) zostanie wyświetlone hasło do konta root dla wybranego serwera VPS.

WAŻNE! Pamiętaj, że w ramce wyświetlane jest hasło dostępu, które zostało wygenerowane przez system tuż po zarejestrowaniu serwera VPS. Jeśli zmienisz te hasło podczas użytkowania serwera VPS (np. za pomocą komendy „passwd” lub w panelu VZPP), to nie zostanie ono odświeżone w ramce. Nadal będzie wyświetlane poprzednie hasło wygenerowane przez system i nie będzie ono już aktualne. Zwróć na ten fakt uwagę, gdy będziesz chciał zmienić hasło dostępu do konta root.

Na wyświetlonym ekranie poza hasłem do konta root, będziesz mógł również znaleźć następujące dane:

 • Nazwę hosta – czyli adres, pod którym Twój serwer VPS jest dostępny w sieci Internet, np. „vps-1030670-7018.cp.homecloud.pl”.
 • Adres IP – czyli Twój unikalny adres IP w sieci Internet, który został przypisany do serwera VPS.
 • Szablon systemu operacyjnego – czyli nazwę oraz numer wersji systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na serwerze VPS, np. „.debian-7.0-x86_64”.
 • Stan – w tym miejscu sprawdzisz stan aktywności serwera VPS, np. „Aktywny” lub „Nieaktywny”.
 • Ostatnia operacja – wyświetla informacje o ostatniej wykonanej operacji.
WAŻNE! W podopcji menu „Zarządzanie VPS” znajdziesz również specjalne odnośniki, które pozwolą Ci uruchomić narzędzie VZPP do zarządzania Twoim serwerem.

Po wybraniu sekcji menu „Zarządzanie VPS”, w dolnej części ekranu zostaną wyświetlone również trzy przyciski:

zarzadzanie-vps

 • Aktualizuj system operacyjny – skorzystanie z tego przycisku nie spowoduje aktualizacji wszystkich pakietów oprogramowania zainstalowanych w systemie, aby zaktualizować oprogramowanie w kontenerze należy użyć „Update Container Software” w panelu VZPP.
  WAŻNE! Funkcja „Aktualizuj system operacyjny” działa w „cichym trybie”. Oznacza to, że jeśli klikniesz przycisk, to nie otrzymasz żadnej informacji o braku aktualizacji. Jeśli będą dostępne aktualizacje dla systemu, to zostanie ona przeprowadzana bez wyświetlenia komunikatu.
 • Zmień nazwę hosta – za pomocą tego przycisku możesz zmienić nazwę hosta dla serwera VPS, np. na adres hostowanej domeny.
 • Zatrzymanie – kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zatrzymać serwer VPS. Aby uruchomić zatrzymany serwer VPS, kliknij przycisk „Rozpocznij”, który pojawi się zamiast przycisku „Zatrzymanie”.
WAŻNE! W przypadku konieczności ponownego uruchomienia serwera VPS skorzystaj z przycisku „Zatrzymanie”. Po zatrzymaniu serwera VPS, będziesz mógł w analogiczny sposób go uruchomić. Jest to najlepszy sposób na ponowne uruchomienie serwera VPS.

W sekcji menu „Zarządzanie VPS” dostępne są w górnej części ekranu następujące zakładki:

vps-zakladki

 • Ogólny – znajdziesz w niej podstawowe informacje na temat Twojego serwera VPS. Zawartość tej zakładki jest domyślnie wyświetlana po kliknięciu opcji menu „Zarządzanie VPS”.
 • Aplikacje – wyświetla listę wszystkich zainstalowanych aplikacji. Wszystkie inne aplikacje, które są zainstalowane, ale nie są włączone w subskrypcji nie są wyświetlane. Aby zobaczyć tylko listę głównych aplikacji włączonych w subskrypcję, kliknij przycisk „Pokaż WSZYSTKIE aplikacje”.
 • Adresy IP – wyświetla listę adresów IP, które są przypisane (dodane) do Twojego serwera VPS.
 • Zaplanowane kopie zapasowe – (opcja dodatkowo płatna) pozwala zmienić ustawienia dla zaplanowanych kopii bezpieczeństwa.
 • Ręczne kopie zapasowe – pozwala wykonać ręczną kopię zapasową VPS. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji na temat ręcznych kopii bezpieczeństwa VPS.

WAŻNE! W homecloud.pl możesz wykonać kopie bezpieczeństwa całej zawartości Twojego serwera VPS. Dostępne są dwa rodzaje kopii zapasowych:

 • Zaplanowana kopia zapasowa – (opcja dodatkowo płatna) jest to cykliczna kopia zapasowa, która wykonywana jest raz na tydzień. Klient może wybrać którego dnia tygodnia ma być wykonywana.

 • Ręczna kopia zapasowa – jest to kopia zapasowa, której wykonanie może być zlecone przez Klienta. Po zalogowaniu się do Panelu klienta, Klient może zlecić wykonanie kopii zapasowej. Zlecona w taki sposób kopia zapasowa wykonywana jest natychmiast.

w tym miejscu możesz zarządzać kopiami zapasowymi dla serwerów VPS. Możesz przeglądać i zarządzać listą kopii zapasowych, usuwać je oraz oczywiście przywracać zawartość kopii zapasowych.

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie