Czym jest serwer VPS?

Serwer VPS (ang. Virtual Private Server) można opisać jako podział maszyny, jaką jest serwer, na kilka mniejszych, wirtualnych. Klient końcowy otrzymuje dostęp do zarządzania wirtualną maszyną. Serwer VPS stanowi idealną równowagę pomiędzy Więcej

Jak ograniczyć użytkownikom dostęp do wybranych serwerów w Panelu klienta?

Na jednym koncie w homecloud.pl możesz posiadać wiele usług. Każdy dodany użytkownik z dostępem do Twojego Panelu klienta domyślnie posiada uprawnienia do zarządzania wszystkimi subskrypcjami (usługami), które zarejestrowane są na danym koncie. Więcej