Advanced Monitoring w Panelu Plesk

Advanced Monitoring jest częścią Panelu Plesk i służy do monitorowania parametrów, np. przekraczania górnych granic parametrów, które sam definiujesz w konfiguracji Plesk. Podstawowe informacje Dostosowanie kafelek Ustawienia progów monitorowania Przedział czasowy i Więcej