VPN i zdalna praca

Co to jest praca zdalna?

Praca zdalna to nic innego jak określenie pracy, stylu pracy, wykonywanej poza typowym i tradycyjnym środowiskiem biurowym. Nie bez powodu pada tu określenie stylu pracy, gdyż praca zdalna opiera się właśnie na założeniu, że można wykonywać tę samą pracę w dowolnym miejscu. Także bez wpływu na jej jakość i efektywność.

Dla wielu firm to ogromna szansa na pozyskanie cennych i doświadczonych pracowników do tej pory dostępnych wyłącznie poza regionem ich działalności, np. na drugim końcu świata. Popularność pracy zdalnej sprawiła, że bardzo wiele osób sama zdecydowała się oferować swoje doświadczenie/usługi tylko w takiej formie zatrudnienia i pracy. Nie chcą być związani z firmą na miejscu, bo np. świadczą usługi w sieci i pracują na własnych zasadach.

Bez wątpienia taki model pracy wymaga zarówno od pracodawcy jak i pracownika przedsięwzięcia odpowiednich działań. Zarówno w zakresie monitorowania postępów pracy, zapewnienia odpowiednich warunków i sprzętu do pracy a także zadbania o bezpieczeństwo informacji.

Najważniejsze korzyści pracy zdalnej dla pracodawcy

Ponieważ model pracy zdalnej podoba się pracownikom, bez wątpienia jego dostępność wpływa pozytywnie na zaangażowanie i produktywność. Wg. badań okazuje się, że pracownicy zdalni wykazują się o wiele większą produktywnością dzięki elastyczności godzin pracy oraz warunków. W pełni kontrolują to co robią i kiedy to robią wykorzystując to do pracy w chwilach najlepszej koncentracji. Dodatkowym atutem jest budowanie zaangażowania pracowników. Nie zawsze dotyczy to jednak wyłącznie zmiany modelu pracy już zatrudnionych osób, ale budowaniu całego zespołu składającego się z ludzi zatrudnionych w tym modelu pracy. To wspomniani wcześniej specjaliści z bogatym doświadczeniem operujący do tej pory poza obszarem zatrudnienia firmy.

Dla pracodawców zatrudnienie pracowników zdalnych to także oszczędności związane z utrzymaniem stanowiska pracy. W firmach w których model pracy zdalnej jest głównym modelem zatrudnienia, często koszty te nie maleją a potrafią nawet rosnąć poprzez dofinansowanie pracowników zdalnych, np. w specjalistyczny sprzęt biurowy do domu a nawet wynajem własnego biura blisko miejsca ich zamieszkania.

Najważniejsze korzyści pracy zdalnej dla pracowników

Trudno się nie zgodzić, że jedną z największych korzyści jakie płyną z tego modelu pracy jest elastyczność. Nie tylko wyboru miejsca ale i godzin pracy. Dla wielu osób to świetny sposób do pogodzenia podróży z pracą, pracy z ulubionego miejsca lub pracy zapewniającej inne korzyści, np. wychowanie dzieci, możliwość studiowania, itp.. Ten model sprawdza się idealnie w każdym zawodzie, gdzie kluczowym jest uzyskiwanie efektów na czas, realizowanie pracy terminowej a nie praca wg. harmonogramu godzin od do.

Elastyczność pracy, tworzenie własnej przestrzeni biurowej ma też ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Oczywiście tak samo jak przy organizowaniu pracy tak i w tym przypadku należy wykazać się rozsądkiem, determinacją i sumiennością, ale wiele osób docenia np. to że nie muszą tracić czasu na dojazdy. Zmniejszył się też ich poziom stresu. A brak stresu wyzwala kreatywność. Radość jest produktywna i wiele osób, z korzyścią dla pracodawcy, korzysta z tego czerpiąc garściami inspirację ze środowiska w którym przebywają.

VPN w pracy zdalnej

Usługa VPN do pracy zdalnej umożliwia pracownikom zdalnym nawiązywanie bezpiecznych połączeń online z siecią komputerową firmy. Z dowolnego miejsca na świecie. Główną rolą VPN w obsłudze pracy zdalnej jest zabezpieczenie komunikacji między użytkownikiem a biznesową siecią komputerową. Wiele firm tworząc sieć firmową korzysta przy tym z VPN. W ten sposób mają pewność, że nikt z zewnątrz kto nie jest uprawniony, nie otrzyma dostępu do określonych zasobów, np. systemów zarządzania klientami.

Ten sam mechanizm używany jest przy obsłudze pracy zdalnej. Korzystając z aplikacji do obsługi połączeń VPN pracownik może nawiązać połączenie z siecią firmową. Mogą być do tego konieczne dodatkowe klucze przydzielane np. przez helpdesk. To dzięki nim pracownik próbujący uzyskać dostęp do sieci, będzie mógł to wykonać. W praktyce oznacza to, że nawet korzystanie z sieci VPN przez osoby nieuprawnione, nie daje im żadnej szansy na dostęp do sieci firmy, nie dysponując kluczami do zabezpieczeń tej sieci.

Firmy używają więc sieci VPN dostępu zdalnego aby utworzyć bezpiecze połączenie między urządzeniami do pracy zdalnej pracowników a swoją siecią wewnętrzną. Po połączeniu pracownicy mają dostęp do zasobów w sieci, tak jakby ich urządzenia były fizycznie podłączone w biurze. Takie rozwiązanie opiera się na dwóch elementach: serwerze dostępu do sieci oraz oprogramowaniem klienckim VPN (instalowanym na urządzeniu pracownika).

Chroń dane firmy

Najważniejszą zaletą korzystania z połączenia VPN w relacji sieć firmowa a urządzenie pracownika jest oczywiście bezpieczeństwo danych. Przesyłane dane są szyfrowane, a samo połączenie jest zabezpieczone. Ogranicza to ryzyko przechywcenia danych i ich użycia przez osoby niepowołane. Ma to największe znaczenie zwłaszcza podczas podróży i np. korzystania z publicznych sieci WiFi. Ale to też ochrona sieci firmy także w biurze. Ochrona informacji, które nie powinny wyjść poza obszar firmy. Sieci VPN z dostępem zdalnym są niedrogie i bezpieczne, a firmy korzystające z nich stają w bardziej komfortowej sytuacji, m.in. oferując pracę zdalną swoim pracownikom. Pracownicy, którzy mogą pracować tam, gdzie chcą i kiedy chcą, również są szczęśliwsi i bardziej produktywni.

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie