Sekcja menu VPS

W sekcji menu „VPS” wyświetlane są informacje na temat usług typu VPS, gdzie możesz samodzielnie zarządzać wybraną usługą i konfigurować ją według bieżących potrzeb. Kliknij przycisk „Utwórz nowy serwer”, jeśli chcesz uruchomić kolejny serwer VPS.

Po wyświetleniu sekcji menu VPS znajdziesz wszystkie Twoje serwery VPS w homecloud.pl. Wyświetlone zostaną podstawowe informacje o zużyciu CPU, RAM, NVMe . Kliknij na wybranym serwerze VPS, jeśli chcesz sprawdzić szczegółowe informacje, np. adres IP/host wybranego serwera VPS.

WAŻNE! Sekcje Panelu klienta zmieniają się w zależności od tego, którą usługą zarządzasz. Przykładowo, sekcja „VPS” dostępna jest, jeśli posiadasz jakiekolwiek serwery VPS na swoim koncie.

W sekcji „VPS” znajdują się również odnośniki Akcje, które pozwalają przejść do najważniejszych operacji związanych z serwerem VPS. Żółty kolor przycisku Akcje oznacza, że masz jakieś operacje, które powinieneś wykonać (np. nadać hasło)..

WAŻNE! W przypadku konieczności ponownego uruchomienia serwera VPS, skorzystaj z przycisku „Akcje” -> „Restart”.
Rys. Przykładowy widok po wybraniu przycisku „Akcje” przy serwerze VPS.
 • Otwórz konsolę web – wybierz, jeśli chcesz włączyć konsolę w oknie przeglądarki. Będziesz mógł zarządzać swoim serwerem VPS za pomocą konsoli web.
 • Zmień hasło – kliknij, jeśli chcesz zmienić hasło do serwera VPS.
 • Restart – powoduje restart / ponowne uruchomienie serwera VPS.
 • Wyłącz – kliknij, jeśli chcesz wyłączyć serwer VPS. Po wyłączeniu, będziesz mógł go ponownie włączyć.
 • Utwórz teraz kopię bezpieczeństwa – umożliwia zaplanowanie utworzenia kopii zapasowej wybranego serwera VPS.
 • Zmień plan – kliknij, jeśli chcesz zmienić plan serwera VPS na wyższy lub niższy.
 • Dostosuj dodatkowe zasoby – w tym miejscu możesz dostosować dodatkowe zasoby dla wybranego serwera (jeśli są dostępne dodatkowe zasoby).
 • Reinstalacja – w tym wykonasz ponowną instalacje serwera VPS. Wykonuj to ostrożnie!
 • Usuń – powoduje kasowanie serwera VPS. Wybrana usługa i zapisane na niej dane zostaną usunięte.
sekcja ta dostarcza narzędzia do zarządzania serwerem VPS. Możesz zarządzać samą usługą VPS, aplikacjami na nim zainstalowanymi i/lub kopiami zapasowymi VPS. Dodatkowo   znajdziesz tutaj dostęp do Panelu PLESK dla Twojego serwera VPS.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie