Jak otworzyć port 3306 na VPS z Panelem Plesk?

Panel Plesk posiada domyślnie zablokowany port 3306 (wynika to z polityki bezpieczeństwa). Jeśli skierujesz w stronę swojego serwera polecenie nmap, nie będzie go na liście otwartych portów.

WAŻNE! Odblokowanie portu 3306 składa się z kilku czynności umożliwiających jego pełną obsługę w zależności od własnych preferencji i dostępnych systemów/paneli.

Firewall w panelu cp.homecloud.pl dla serwerów VPS

Panel cp.homecloud.pl dla każdego serwera VPS oferuje zabezpieczenie firewall. Jeśli z niego korzystasz odblokuj port 3306:

 • Nazwa reguły: Dowolna nazwa (np. Serwer SQL),
 • Protokół: TCP,
 • Port lokalny: 3306,
 • Zdalny port: pozostaw puste pole.

Edycja plików na serwerze Centos/Debian za pomocą SSH

Skorzystaj z połączenia SSH do serwera, a następnie edytuj pliki:

 • w przypadku systemu Centos: /etc/my.cnf
 • w przypadku systemu Debian / Ubuntu: /etc/mysql/my.cnf

W edytowanym pliku odszukaj linie:

bind-address = ::ffff:127.0.0.1

Zamień na:

bind-address = 0.0.0.0

Zapisz zmiany w edytowanym pliku i następnie zrestartuj serwer baz danych:

w przypadku systemu Centos użyj polecenia:

# service mariadb restart

w przypadku systemu Debian / Ubuntu użyj polecenia:

# service mysql restart

Firewall w Panelu Plesk

Jeśli korzystasz z firewalla w Panelu Plesk, to w konfiguracji Firewalla (Narzędzie i ustawienie > Firewall) włącz opcję o nazwie: Client MySQL server (Allow incoming connections from all on port 3306/TCP).

Włączenie dostępu dla wszystkich baz danych w Panelu Plesk

Przejdź do sekcji: Narzędzia i ustawienia -> Aplikacje & bazy danych -> Preferencje hostingu bazy danych i edytuj Ustawienia domyślne zdalnego dostępu użytkowników bazy danych włączając opcję o nazwie:

 • Zezwalaj na zdalne połączenia od każdego hosta

albo

 • Zezwalaj na zdalne połączenia od -> podając w tym miejscu adresy IP/hosty, z których może następować połączenie.

Włączenie dostępu dla wybranej bazy danych w Panelu Plesk

Przejdź do sekcji: Strony WWW i domeny -> Bazy danych -> Domena -> kliknij nazwę użytkownika.

Opcja Kontrola dostępu powinna mieć włączone następujące ustawienia

 • Zezwalaj na zdalne połączenia od każdego hosta

albo

 • Zezwalaj na zdalne połączenia od -> podając w tym miejscu adresy IP/hosty, z których może następować połączenie.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie