Jak w zmienić okres rozliczeniowy dla usługi?

Podstawowym cyklem bilingowym jest miesięczny okres rozliczeniowy. Miesięczny okres rozliczeniowy oznacza, że jeśli usługa jest zamawiana 5 lutego, to będzie ona ważna i aktywna do 5 marca (do północy). W przypadku domen internetowych dostępne są roczne okresy abonamentowe.

Na koniec okresu rozliczeniowego generowana jest PRO FORMA (przed końcem ważności usługi).

Wyjątkiem jest usługa Pro Cloud. W przypadku usługi Pro Cloud zasilasz swoje konto poprzez przelew środków pieniężnych. Za pomocą doładowanej kwoty możesz uruchomić nieograniczoną ilość serwerów wirtualnych (z wybraną konfiguracją parametrów oraz zasobów). Wykorzystanie parametrów oraz zasobów (np. CPU, RAM, NVMe oraz ewentualnie inne dodatkowe usługi) zliczane jest z dokładnością do jednej godziny.

W przypadku innych usług (np. serwery VPS lub serwery dedykowane), należy wybrać okres rozliczeniowy (np. na 1 rok lub tylko na 1 miesiąc). Każdy klient może w dowolnym momencie zmienić okres rozliczeniowy dla swojego serwera.
Przykład: Obecnie Twoja usługa rozliczana jest w cyklu miesięcznym. Oznacza to, że co miesiąc powinno być generowane zamówienie przedłużenia danej usługi. Możesz w dowolnym momencie zmienić okres rozliczeniowy, np. na 3, 6 lub 12 miesięcy. Wynikiem tej operacji będzie generowanie zamówienia przedłużenia usługi w innymi okresie rozliczeniowym.

Zmiana okresu rozliczeniowego powoduje wygenerowanie zamówienia na zmianę okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że przy przejściu z miesięcznego do innego okresu rozliczeniowego wymagane jest uiszczenie opłaty. Przeczytaj poniższy przykład, aby lepiej to zrozumieć:

Przykład: Twoja usługa jest ważna przez najbliższy pełen miesiąc. Jeśli chciałbyś zmienić okres rozliczeniowy, np. z 1 miesiąca na 3 miesiące, to wymagane będzie uiszczenie opłaty za brakujące 2 miesiące abonamentu.

Jak zmienić okres rozliczeniowy dla mojej usługi?

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby zmienić okres rozliczeniowy dla wybranej usługi:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu Konto, która znajduje po lewej stronie ekranu.

  Rys. Sekcja menu „Konto” znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Kliknij opcję menu Subskrypcje, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij nazwę usługi, dla której chcesz zmienić okres rozliczeniowy.

  Rys. Kliknij nazwę usługi, dla której chcesz zmienić okres rozliczeniowy.
 5. Na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat wybranej usługi. W dolnej części ekranu kliknij przycisk Zmień plan usługi, aby zmienić okres rozliczeniowy dla wybranej usługi.

  Rys. W dolnej części ekranu kliknij przycisk „Zmień plan usługi”.
 6. Na ekranie znajdź sekcję: „Wybierz okres subskrypcji” i zaznacz okres, na który chcesz zmienić okres rozliczeniowy. Kliknij przycisk Następny znajdujący się w dolnej części ekranu.
 7. Na następnym ekranie zostaną wyświetlone dodatkowe ustawienia związane ze zmianą okresu subskrypcji. Sprawdź wyświetlone informacje i kliknij przycisk Zakończ, aby złożyć zamówienie.
Okres rozliczeniowy dla usługi zostanie zmieniony, po zrealizowaniu utworzonego zamówienia (np. opłaceniu go).
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie