Dodanie użytkownika bazy danych w Panelu Plesk

Wybranie bazy danych, dla której chcesz dodać użytkownika

Aby dodać użytkownika do bazy danych, należy najpierw przejść do tej właściwej bazy. Można to wykonać na 3 sposoby.

 1. Zaloguj się do Panelu Plesk.
 2. W przestrzeni WWW wybranej domeny kliknij opcję: Bazy danych.
 3. Po prawej stronie ekranu wybierz z górnego menu opcję: Bazy danych, a następnie kliknij nazwę domeny.
 4. Z lewego menu wybierz opcję: Bazy danych, a następnie nazwę domeny, pod którą utworzona jest szukana baza danych.

Dodanie użytkownika bazy danych

 1. Zaloguj się do Panelu Plesk.
 2. Po wybraniu bazy danych, w tabeli z informacjami będzie widoczny główny użytkownik bazy danych.
 3. Z lewego menu wybierz: Zarządzanie użytkownikiem.
 4. Następnie wybierz: Dodawanie użytkownika bazy danych.
  • Nazwa użytkownika bazy danych – nadaj nazwę użytkownika,
  • Nowe hasło – wpisz hasło dostępu dla tworzonego użytkownika bazy danych,
  • Potwierdź hasło – wpisz ponownie hasło dostępu w celu potwierdzenia,
  • Baza danych – wybierz bazę danych do której tworzysz użytkownika. Możesz ustawić go jako głównego użytkownika, przy przekliku do PhpMyAdmin z Panelu Plesk.
  • Kontrola dostępu – ustal jaki dostęp będzie posiadał tworzony użytkownik bazy danych:
   • Zezwalaj tylko na lokalne połączenia – pozwala na połączenie się tylko przez aplikację (stronę WWW na serwerze),
   • Zezwalaj na zdalne połączenia od każdego hosta – pozwala na połączenie lokalne i zdalne poprzez zewnętrzny program (wymaga odblokowania portu 3306),
   • Zezwalaj na zdalne połączenia od – ogranicza połączenie z zewnątrz do wybranego hosta / IP / klasy adresowej (wymaga odblokowania portu 3306).

Uprawnienia użytkownika do bazy danych

 1. Zaloguj się do Panelu Plesk.
 2. Kliknij nazwę użytkownika bazy danych, aby zmienić jego uprawnienia.
 3. Domyślnie są nadane pełne prawa dla użytkownika (zaznaczone są wszystkie opcje w sekcji: Dostęp do struktury). Możesz też zmienić inne parametry, które zostały ustalone podczas zakładania dostępu, ale również zmienić jego przywileje. Możesz skorzystać z gotowych ról albo samodzielnie nadać wybrane uprawnienia.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie