Minecraft – instalacja serwera do Minecraft

Konfiguracja serwera i firewalla

Sprawdź jaki system operacyjny jest zainstalowany na serwerze. Poniższa instrukcja jest dla OS Linux Ubuntu/Debian.
 1. Skonfiguruj firewall na serwerze. Skorzystaj z artykułu Konfiguracja firewall na Cloud VPS i Pro Cloud .
  Dodaj wpis:

  Protokół TCP
  Port lokalny: 25565
  
 2. Aby zainstalować serwer musisz mieć dostęp do konta root na swoim serwerze. Upewnij się, że znasz do niego hasło. Aby ustalić/zmienić hasło do roota skorzystaj z pomocy Jak nadać lub zmienić hasło do roota na VPS?
 3. Logujemy się użytkownikiem root do konsoli na swoim serwerze. Jest to Logowanie SSH.
  Po zalogowaniu wpisujemy po kolei komendy, każdą zatwierdzając enterem:

  # apt update
  # apt upgrade
  # apt install git build-essential
  # apt install openjdk-19-jre-headless
 4. Sprawdzić wersje zainstalowanej Javy możesz poleceniem:
  # apt update
  # java -version

 

 

Instalacja serwera Minecraft

 1. Idziemy na stronę https://www.minecraft.net/en-us/download/server/ , skąd pobieramy serwer.
  Tworzymy plik o dowolnej nazwie z rozszerzeniem .sh (najlepiej użyć do tego programów Notepad++ albo CodeWriter)
  Do nowego pliku wklejamy następującą linijkę:

  java -Xmx1024M -Xms1024M -jar nazwa_serwera.jar nogui
  

  (zamiast nazwa_serwera wpisz nazwę pobranego pliku .jar).

  • Xmx wskazuje maksymalną ilość ramu z jakiej serwer może korzystać
  • Xms wskazuje początkową pule alokacji pamięci
  • Obydwa te parametry należy dostosować do wykupionego VP

  Oba pliki wgrywamy na serwer poprzez FTP.
  Po połączeniu z FTP, przechodzimy do katalogu /home, gdzie tworzymy folder dla swojego serwera (dowolna nazwa). Wgrywamy tu plik instalacyjny serwer z rozszerzeniem .jar i utworzony z rozszerzeniem .sh.

 2. Wracamy do konsoli SSH i przechodzimy do katalogu serwera. Robimy to poprzez komendę cd.
  Wykonujemy następujące komendy:

  cd /   
  cd home
  cd nazwa_katalogu_serwera

  Gdy jesteśmy w katalogu serwera zmieniamy uprawnienia pliku .sh do wykonywania.
  Zrobimy to wykonując następującą komendę:

  chmod +x ./nazwa_pliku.sh
 3. Aby uruchomić serwer wpisujemy:
  ./nazwa_pliku.sh
  
 4. Po pierwszym uruchomieniu przez FTP akceptujemy EULA. W pliku tekstowym, który utworzy się na serwerze eula.txt zmień wartość:
  eula=false
  na 
  eula=true
 5. W pliku server.properties popraw konfigurację:
  serwer-ip=
  zmiań na 
  serwer-ip=46.41.xx.xx  (wstaw tu pełne IP swojego serwera)

  Sprawdź konfiguracje i zapisz plik:

  pvp=true
  online-mode=true
 6. Ponownie wywołaj komendę:
  ./nazwa_pliku.sh
  

 

 

Połączenie z serwerem

Aby połączyć się z serwerem wybierz w grze opcję Multiplayer -> Add Serwer. Podaj dowolna nazwę, która będzie identyfikować twój serwer i adres IP serwer, na którym jest on zainstalowany.

„Serwer w tle”

 1. Aby serwer działał pomimo zamknięcia konsoli SSH należy przed uruchomieniem serwera wpisać komendę:
  screen
 2. Po wpisaniu tej komendy przechodzimy do katalogu serwera i uruchamiamy serwer.
  cd /   
  cd home
  cd nazwa_katalogu_serwera

  Teraz można na spokojnie zamknąć konsolę, albo wyjść z trybu poprzez komendę:

  CTRL + A + D
 3. Jeżeli chcemy powrócić do włączonego serwera Minecraft należy wpisać komendę:
  screen -r

 

 

Kliknij poniższy przycisk, aby zamówić VPS:

zamowvps

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie