Czym jest i do czego służy panel VZPP?

Panel VZPP umożliwia zarządzanie środowiskiem oprogramowania Twojego serwera VPS. Panel VZPP pozwala na tworzenie odizolowanych kontenerów na podstawie jednego fizycznego serwera i jednej instalacji systemu operacyjnego. Cechuje się dużą elastycznością i możliwościami rozbudowy czego wynikiem może być umożliwienie przetwarzania coraz to wyższych obciążeń. Panel VZPP dostępny jest przy serwerach VPS.

WAŻNE! Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do Panelu VZPP.
vzpp2
Rys. Przykład pierwszego okna (tzw. pulpitu) widocznego po zalogowaniu w Panelu VZPP.

W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań stosowanych przy serwerach, VZPP umożliwia wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego, co pozwala na ograniczenie do minimum zasobów potrzebnych na uruchomienie środowiska wirtualnego. W odróżnieniu od maszyn wirtualnych wykorzystujących pełną wirtualizację i hypervisor, dla środowisk uruchomionych w oparciu o Parallels Virtuozzo przyjęto nazwę „kontener”. Kontenery wykorzystuje m.in. Google do optymalizacji wydajności.

WAŻNE! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat dostępnych funkcji Panelu VZPP.

Główne zasady funkcjonowania Panelu VZPP dla różnych systemów operacyjnych są bardzo podobne. Istnieją jednak pewne cechy specyficzne dla systemów Linux i Windows 2003 Server. Z tego powodu niektóre artykuły dokumentacji mogą zostać podzielone na więcej rozdziałów, które będą opisywały dany temat dla obu tych systemów.

WAŻNE! W dalszej części dokumentacji oznaczenie „root” lub „Administrator” służy do określenia głównego użytkownika w systemach Linux i/lub w systemach operacyjnych Windows.

Poniżej znajdziesz przykładowe operacje, które możesz wykonać za pośrednictwem Panelu VZPP:

 • uruchamianie, zatrzymywanie lub restartowanie Twojego serwera VPS,
 • zamontować i odmontować kontenery w trybie naprawy (tylko system Linux),
 • ponowna instalacja środowiska operacyjnego (tylko system Linux),
 • tworzenie i przywracanie kopii zapasowych dla Twojego serwera VPS,
 • zmiana hasła dostępu dla konta „root” lub innego Administratora,
 • uruchamianie, zatrzymywanie lub restartowanie pojedyńczych usług serwera VPS,
 • sprawdzanie listy uruchomionych procesów i wykonanie odpowiednich poleceń,
 • sprawdzanie biężącego poziomu wykorzystania zasobów i alarmów ich wykorzystania,
 • sprawdzanie rejestrów operacji (logów) oraz monitorowanie środowiska oprogramowania,
 • dostosowywanie wyglądu Panelu VZPP dla Twoich potrzeb.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie