Jak zalogować się do Panelu VZPP?

Podczas procesu logowania do Panelu VZPP należy skorzystać z adresu IPv4 lub IPv6 oraz odpowiedniego portu TCP dla Twojego serwera. Wszystkie dane niezbędne do logowania znajdziesz po zalogowaniu się do Panelu klienta (w opcji menu „Hosting” -> „VPS” -> „Zarządzanie VPS”).

Jak zalogować się do Panelu VZPP?

Logowanie do Panelu VZPP możesz wykonać za pomocą dwóch sposobów:

 1. Wpisz w pasku adresu przeglądarki WWW (np. Mozilla Firefox) adres IP lub nazwę hosta Twojego serwera VPS według poniższego wzoru:
  https://nazwa-hosta.cp.homecloud.pl:4643
  lub
  https://adresip:4643
 2. W Panelu klienta, w opcji menu „Hosting” -> „VPS” -> „Zarządzanie VPS” kliknij odpowiedni link, który odpowiedzialny jest za uruchomienie Panelu VZPP:
  vzpp2
  Rys. Przykład zawartości opcji menu „Zarządzanie VPS” (Paneli klienta).

  W przypadku pierwszego sposobu zostanie wyświetlone okno logowania, w którym należy wpisać nazwę konta oraz hasło dostępu do wybranego konta (np. „root”). Jeśli natomiast skorzystałeś z metody drugiej, to logowanie do konta zostanie wykonane automatycznie. Nie będziesz proszony o podanie loginu i hasła.

  WAŻNE! Jeśli zmieniałeś wcześniej hasło dostępu do Panelu VZPP (np. podczas wcześniejszych sesji), to logowanie automatyczne nie zostanie wykonane. Na ekranie zostanie wyświetlone okno logowania, w którym należy podać nazwę użytkownika oraz hasło dostępu.
  logowanievzpp
  Rys. Przykład okna logowania do Panelu VZPP.

Co zaleca się wykonać po pierwszym uruchomieniu Panelu VZPP?

Przy obu sposobach logowania, po pierwszym uruchomieniu Panelu VZPP, zaleca się:

 1. Zmianę hasła dostępu dla konta „root” / „Administrator”. Możesz to wykonać klikając przycisk „Zmień hasło / Change Password”, który znajduje się po lewej stronie ekranu (sekcja „Zarządzanie / Management”).
  zarzadzanie-vzpp
 2. Aktualizację kontaktowego adresu e-mail. W przeciwnym wypadku opcja zmiany zapomnianego hasła nie będzie dostępna w Twoim Panelu VZPP. Twój kontaktowy adres e-mail należy wpisać w formularzu, który jest dostępny w opcji menu „Preferencje / Prefrences” (sekcja „Inne / Other”).
ustawienia-regonalne
Rys. W polu „Contact Email” wpisz Twój kontaktowy adres e-mail.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie