Fail2ban – blokowanie adresu IP w Panelu Plesk

Dodatek Fail2ban jest darmowy i jeśli nie masz go zainstalowanego na swoim serwerze VPS, to możesz dodać go poprzez Aktualizacje.

  1. Zaloguj się do swojego Panelu Plesk.
  2. Przejdź do opcji menu: Narzędzia i ustawienia -> Bezpieczeństwo -> Blokowanie adresu IP (Fail2Ban).
  3. Przejdź do zakładki: Ustawienia, w celu zaznaczenia opcji: Odblokuj wykrywanie intruzów.Ustawienia Fail2ban
  4. Następnie wybierz zakładkę: Jaile i włącz ochronę dla wybranych usług. Jaile Fail2ban
  5. W zakładce: Zaufane adresy IP możesz dodać adresy IP, z których będziesz się łączyć.
  6. W zakładce: Zabronione adresy IP będą dopisywane adresy, które program wykryje jako atakujące. Z tej listy wybrane adresy IP możesz przenieść do zaufanych.

 

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie