Na czym polegają upgrade/downgrade zasobów oraz zmiana planu?

Wykonanie operacji upgrade lub downgrade równoznaczne jest ze zmianą parametrów Twojej usługi. Możesz zwiększyć (upgrade) lub zmniejszyć (downgrade) ilość zasobów dla Twojej usługi.

WAŻNE! Pamiętaj, że operacje upgrade zasobów oraz zmiana planu hostingowego są różnymi operacjami – spełniają dwie różne funkcje! Nie myl ich ze sobą!

Aby zlecić upgrade lub downgrade zasobów, należy w Panelu klienta złożyć i opłacić odpowiednie zamówienie. Zwiększenie parametrów wykonywane jest dopiero po opłaceniu wygenerowanego zamówienia. Wyjątkiem jest usługa Pro Cloud, przy której ilość zasobów jest natychmiastowo zwiększana.

WAŻNE! Jeśli funkcja automatycznego odnowienia usługi jest włączona oraz jeśli w Saldzie Kaucji posiadasz wystarczające środki pieniężne na opłacenie zamówienia, to upgrade zasobów lub zmiana planu hostingowego zostaną wykonane automatycznie. Oznacza to, że system ściągnie z Salda Kaucji wymaganą kwotę w celu realizacji wygenerowanego zamówienia.

Zmniejszenie zasobów serwera oraz zwrot środków pieniężnych do Salda Kaucji wykonywane są dopiero po zaakceptowaniu wysłanej do Klienta Faktury VAT korygującej.

Przy przejściu na wyższy plan hostingowy, zwiększenie parametrów serwera wykonywane jest dopiero po opłaceniu wygenerowanego zamówienia. Przy następnym przedłużaniu usługi, zostanie wygenerowana odpowiednia faktura VAT z nową ceną przedłużenia. Dane nabywcy na fakturze VAT będą takie same jak przy poprzednim rozliczeniu.
Zmniejszenie planu hostingowego oraz zwrot środków pieniężnych do Salda Kaucji wykonywane są po zaakceptowaniu wysłanej do Klienta Faktury VAT korygującej. Faktura VAT korygująca wysyłana jest w wersji elektronicznej na kontaktowy adres e-mail Klienta. W wysłanej do Klienta wiadomości e-mail znajduje się prośba o akceptację Faktury VAT korygującej. Po przesłaniu przez Klienta potwierdzenia (w postaci odpowiedzi na wiadomość e-mail), zwrot należnych środków pieniężnych wykonywany jest do Salda Kaucji danego Klienta.

Możesz w każdej chwili zmienić plan Twojego serwera oraz wykonać operacje upgrade lub downgrade, które powodują zakup lub rezygnację z dodatkowych zasobów.

  • Więcej informacji na temat operacji upgrade lub downgrade zasobów znajdziesz pod tym adresem.
  • Więcej informacji na temat zmiany planu dla serwera znajdziesz pod tym adresem.
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie