Do czego służy Saldo Kaucji i jak z niego korzystać?

Pojęcie Salda Kaucji może pojawić się podczas korzystania i opłacania usług w homecloud.pl.

Zadaniem Salda Kaucji jest gromadzenie środków finansowych w celu ich zabezpieczenia, rozliczania oraz uiszczania opłat związanych ze świadczeniem usługi. Stanowi gwarancję na wypadek niewywiązania się z umowy jednej ze stron.  Saldo Kaucji nie jest częścią opłaty za usługę i przede wszystkim ma charakter zwrotny. Saldo Kaucji określa ilość środków pieniężnych użytkownika, które może przeznaczyć na dalszą realizację usługi (uruchomienie serwera VPS, Pro Cloud).

Saldo Kaucji tworzone jest automatycznie podczas rejestracji każdego konta w homecloud.pl.

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

WAŻNE! Pamiętaj, że przelanie środków finansowych do Salda Kaucji nie jest równoznaczne z przedłużeniem Twoich usług. Dopiero za pomocą środków zebranych w Saldzie Kaucji możesz opłacić zamówienie przedłużenia usługi!

Środki finansowe zgromadzone w ramach Salda Kaucji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat należnych operatorowi (np. przedłużenie ważności, rejestracja nowej usługi, zamówienie dodatkowych zasobów).

WAŻNE! Stan Salda Kaucji dostępny jest po zalogowaniu się w Panelu klienta do konta (sekcja menu „Konto” -> „Dokumenty finansowe” -> „Historia płatności i faktur”).

Pamiętaj, że w przypadku wybranych usług, tj. Pro Cloud, usługa ta jest zatrzymywana, jeśli saldo dostępnych środków pieniężnych na koncie spadnie poniżej 10 zł. Z tego powodu bardzo ważne jest pilnowanie salda konta, aby zapewnić ciągłość działania serwerów Pro Cloud.

W przypadku serwerów Pro Cloud, jeśli saldo konta spadnie poniżej wymaganego limitu wynoszącego 10 zł, Twoje subskrypcje zostaną zablokowane, zgodnie z informacją dostępną w regulaminie świadczenia usługi.

Jak to działa? Jak opłacić zamówienie za pomocą Salda Kaucji?

System płatności oparty o płatności przedpłacone nazywany jest Saldem Kaucji. Należy rozumieć przez to system, który na poziomie konta użytkownika posiadać będzie tzw. skarbonkę. W Saldzie Kaucji będą gromadzone środki pieniężne, z których następnie można skorzystać w celu opłacania usług oraz innych zamówień (np. dokupienie dodatkowych zasobów).

Klient za pomocą Salda Kaucji może opłacać wszystkie usługi, które posiada w ramach swojego konta (np. na jednym koncie klienta może być zarejestrowanych wiele serwerów). Klient samodzielnie opłaca swoje usługi za pośrednictwem Panelu klienta. Wyjątkiem odnośnie zasad opłacania jest usługa Pro Cloud, która powiązany jest z funkcją automatycznego odnawiania. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na temat usługi Pro Cloud.

WAŻNE! Jeśli funkcja automatycznego odnowienia usługi jest włączona oraz jeśli w Saldzie Kaucji posiadasz wystarczające środki pieniężne na opłacenie zamówienia, to zamówienie zostanie zrealizowane automatycznie. Oznacza to, że system ściągnie z Salda Kaucji wymaganą kwotę w celu realizacji danego zamówienia.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby opłacić wybraną usługę za pomocą Salda Kaucji:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu „Konto”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  konto
  Rys. Sekcja menu „Konto” znajduje się w górnej części ekranu.
 3. Kliknij opcję menu „Dokumenty finansowe”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  konto-dok
 4. Na ekranie zostanie wyświetlona lista płatności i faktur. Kliknij zakładkę „Niezapłacone zamówienia”, aby wyświetlić listę niezapłaconych zamówień. Następnie kliknij numer dokumentu, który chcesz opłacić za pomocą środków pieniężnych uzbieranych w Saldzie Kaucji.
  niezaplacone
  WAŻNE! W Panelu klienta dostępna jest opcja automatycznego odnowienia usługi, która jest domyślnie włączona. Powoduje ona automatyczne wygenerowanie zamówienia przedłużenia usługi, które powinno zostać opłacone w celu przedłużenia ważności danej usługi. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o tej opcji.
 5. Na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat wybranego zamówienia. Kliknij zakładkę „Powiązania”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  powiazania
 6. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk „Zastosuj dokument”.
  dolacz-dokument
  WAŻNE! Jeśli w zakładce „Powiązania” będzie wyświetlona płatność ze statusem „Wstrzymany”, to należy w pierwszej kolejności ją zaznaczyć i kliknąć przycisk „Odłącz”. Dopiero po wykonaniu tej czynności, należy kliknąć przycisk „Dołącz istniejące płatności” .
 7. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich płatności. Zaznacz te płatności w statusie „Otwarty”, których chcesz użyć do realizacji wybranego zamówienia i kliknij przycisk „Dołącz”.
  ncppanel51-1024x172
  Rys. Zaznacz płatność do zastosowania i kliknij przycisk „Dołącz”.
 8. Wybrana płatność lub płatności zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia. Środki pieniężne zostaną pobrane z Salda Kaucji Twojego konta w celu opłacenia wybranego zamówienia.
  WAŻNE! Bądź cierpliwy! System w tym momencie wykona wszelkie niezbędne operacje rozliczeniowe oraz operacje związane z realizacją zamówienia, np. uruchomienie usługi, zmiana planu hostingowego, zmiana cyklu rozliczeniowego.

Najczęściej zadawane pytania w związku z Saldem Kaucji

Co się stanie z moimi środkami finansowymi w Saldzie Kaucji po rezygnacji z usługi?

Ustalenie wysokości środków zebranych w ramach Salda Kaucji następuje w terminie 21 dni od dnia rezygnacji, rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku wypowiedzenia umowy od dnia upływu okresu wypowiedzenia. O wyniku rozliczenia użytkownik zostanie poinformowany na kontaktowy adres e-mail, który podany jest w Panelu klienta.

Czy możliwe jest proporcjonalne rozliczenie środków finansowych zgromadzonych w Saldzie Kaucji?

Operator nie dokonuje rozliczeń proporcjonalnych środków zgromadzonych w ramach Salda Kaucji, co oznacza, iż środki te muszą pokrywać w całości należności. W przypadku, gdy środki zgromadzone w ramach Salda Kaucji nie pokrywają w całości należności, to realizacja zamówienia nie zostanie rozpoczęta.

Jak wygląda proces opłacania usługi za pomocą Salda Kaucji?

Proces opłacania usługi za pomocą Salda Kaucji dzieli się na dwa etapy:

 1. Zasilenie Salda Kaucji – wpłacenie środków finansowych do Salda Kaucji możliwe jest za pomocą systemu PayPal lub występuje, gdy przelewasz zbyt dużą ilość środków pieniężnych na opłacenie zamówienia. Nadpłata z takiej transakcji kierowana jest w takiej sytuacji do Salda Kaucji. Kliknij tutaj, aby sprawdzić gdzie znajdziesz numer rachunku bankowego dla Salda Kaucji.
  doladuj

  Rys. Doładowanie Salda Kaucji możliwe jest za pomocą opcji „Doładuj”, którą znajdziesz na pulpicie startowym Panelu klienta.

 2. Opłacenie usług z środków zgromadzonych w Saldzie Kaucji – opłacenie usług za pomocą środków finansowych zebranych w Saldzie Kaucji. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak opłacić zamówienia za pomocą środków pieniężnych zgromadzonych w Saldzie Kaucji.

Możliwość opłacania usług za pomocą Salda Kaucji jest jedną z dostępnych metod przedłużania usług. Sugerujemy korzystanie z płatności online, które powodują niemalże natychmiastowe zaksięgowanie płatności i przedłużenie usługi.

Gdzie mogę sprawdzić Saldo Kaucji dla mojego konta?

Ilość środków zebranych w Saldzie Kaucji możesz sprawdzić po zalogowaniu się w Panelu klienta do Twojego konta. Po zalogowaniu wybierz sekcję menu „Konto” i kliknij opcję menu „Dokumenty finansowe”. W górnej części ekranu wybierz opcję menu „Historia płatności i faktur”. W górnej części ekranu zostanie wyświetlona wartość Salda Kaucji Twojego konta.

saldo
Przykład: kwota podana w polu „Saldo dokumentów” określa stan uzbieranych w Saldzie Kaucji środków finansowych. Według powyższego przykładu, użytkownik danego konta nie ma żadnych środków pieniężnych do wykorzystania (np. na przedłużanie lub rejestracje nowych usług). Kwota sala dokumentów na minusie, oznacza że użytkownik posiada dokumenty na swoim koncie, które powinien opłacić.

Gdzie znajdę numer rachunku bankowego dla Salda Kaucji?

Numer rachunku bankowego dla Salda Kaucji znajdziesz w wiadomości e-mail, która wysyłana jest na Twój adres e-mail kontaktowy tuż po złożeniu zamówienia na serwer. Pamiętaj, że każdy Klient posiada swój własny (unikalny) numer rachunku bankowego. Przelanie środków pieniężnych na ten numer konta spowoduje zasilenie Twojego Salda Kaucji.

numerrachunkuskarbonki1
Rys. Przykładowa treść wiadomości e-mail, która wysyłana jest do Klienta po złożeniu zamówienia.

Numer rachunku dla Salda Kaucji znajdziesz również po zalogowaniu się w Panelu klienta do Twojego konta. Po zalogowaniu, kliknij opcję „Numer konta”, która znajduje się w module „Konto”. Na ekranie zostanie wyświetlony numer konta bankowego dla Salda Kaucji.

konto-bank

W jaki sposób zostanę poinformowany o zmianie ilości środków finansowych w Saldzie Kaucji?

Przy każdym zasileniu Salda Kaucji zostaniesz o tym poinformowany za pomocą wiadomości e-mail, która wysyłana jest na kontaktowy adres e-mail. Wiadomość e-mail wysyłana jest na dane kontaktowe Twojego konta, które możesz zmienić za pomocą Panelu klienta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zmienić dane kontaktowe.

potwierdzenieplatnosci.098
WAŻNE! Potwierdzenia otrzymania płatności wysyłane są na adres e-mail kontaktu administracyjnego lub w sprawie rozliczeń (jeśli został wcześniej dodany taki kontakt).
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie