Jak zmienić plan hostingowy dla mojego serwera VPS?

Panel klienta w łatwy sposób umożliwia przejście na niższy lub wyższy plan hostingowy, w zależności od obecnego planu jaki posiadasz. Przykładowo, jeśli posiadasz serwer „VPS STANDARD”, to za pomocą Panelu klienta możesz zmienić ten plan hostingowy na inny, np. na „VPS PROFESSIONAL” (wyższy) lub „VPS BASIC” (niższy).

WAŻNE! Zmiana planu hostingowego nie jest możliwa w przypadku serwerów dedykowanych!

Jakie informacje znajdę w tym artykule?

Co oznacza przejście na niższy lub wyższy plan hostingowy?

Przykład dla serwera VPS: przy przejściu na wyższy plan hostingowy następuje zwiększenie wszystkich parametrów usługi zgodnie z docelowym planem hostingowym. Przykładowo, przy serwerze „VPS STANDARD” ilość parametru „Core” wynosi 2 oraz ilość gwarantowanej pamięci RAM przy takiej usłudze to 4GB. Po przejściu do planu hostingowego „VPS PROFESSIONAL” ilość parametru „Core” zostanie zwiększona do 4, natomiast ilość gwarantowanej pamięci RAM do 8GB. Przy następnym przedłużaniu usługi otrzymasz fakturę VAT z nową ceną przedłużenia. Dane nabywcy na fakturze VAT będą takie same jak przy poprzednim rozliczeniu.

Jak zmienić plan hostingowy dla mojego serwera?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu „Konto”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  konto
  Rys. Sekcja menu „Konto” znajduje się w górnej części ekranu.
 3. Kliknij opcję menu „Subskrypcje”, która znajduje się w dolnej części ekranu. Na następnym ekranie zostanie wyświetlona lista Twoich usług.
  konto-subskrypcje1
 4. Kliknij ID lub nazwę wybranej usługi, dla której chcesz zmienić plan hostingowy.
  homecloud-subskrybcje
  Rys. Na wyświetlonej liście kliknij ID lub nazwę usługi, dla której chcesz zmienić plan hostingowy.
 5. Na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat wybranego serwera. Kliknij przycisk „Przełącz plan”, który znajduje się w dolnej części ekranu.
  subskrypcje-przyciski
 6. Wybierz docelowy plan hostingowy (zaznacz przycisk wyboru, który znajduje się po lewej stronie wybranego planu hostingowego) i kliknij przycisk „Wybierz plan usługi”.
  plany-uslug
 7. W dolnej części wyświetlonej strony wybierz okres rozliczeniowy dla usługi, dla której chcesz zmienić plan hostingowy.
  okresy2
  Rys. Na wyświetlonym ekranie wybierz okres rozliczeniowy dla usługi, dla której zmieniasz plan hostingowy.
  WAŻNE! W sekcji „Kod promocji” możesz wpisać kod promocji. Zignoruj to pole, jeśli nie posiadasz kodu promocji.
 8. Sprawdź wprowadzone przez Ciebie dane i kliknij przycisk „Wybierz okres”, który znajduje się w dolnej części ekranu.
 9. Sprawdź podsumowanie zamówienia i kliknij przycisk „Złóż zamówienie”, który znajduje się w dolnej części ekranu.
  zloz-zamowienie

Na Twoim koncie w Panelu klienta zostanie wygenerowane zamówienie na zmianę planu hostingowego, które należy opłacić. Sugerujemy skorzystanie z metody płatności online, która jest najszybszą metodą płatności.

Kiedy plan hostingowy dla wybranej usługi zostanie zmieniony?

Zwiększenie planu hostingowego

Zwiększenie planu hostingowego wykonywane jest po opłaceniu wygenerowanego zamówienia. Zamówienie, które należy opłacić znajdziesz w Panelu klienta (sekcja menu „Konto” -> „Dokumenty finansowe” -> „Niezapłacone zamówienia”).

WAŻNE! Jeśli funkcja automatycznego odnawiania usługi jest włączona oraz jeśli w Saldzie Kaucji posiadasz wystarczające środki pieniężne na opłacenie zamówienia, to zmiana planu hostingowego zostanie wykonana automatycznie. Oznacza to, że system ściągnie z Salda Kaucji wymaganą kwotę w celu realizacji wygenerowanego zamówienia.

Zmniejszenie planu hostingowego

Zmniejszenie planu hostingowego oraz zwrot środków pieniężnych do Salda Kaucji, wykonywane są po zaakceptowaniu wysłanej do Klienta Faktury VAT korygującej.

WAŻNE! Faktura VAT korygująca wysyłana jest w wersji elektronicznej na kontaktowy adres e-mail klienta lub w wersji papierowej tradycyjną pocztą (w zależności od wybranego sposobu dostarczania faktur). W wysłanej do klienta wiadomości e-mail znajduje się prośba o akceptację Faktury VAT korygującej. Po przesłaniu przez klienta potwierdzenia (w postaci odpowiedzi na wiadomość e-mail), zwrot należnych środków pieniężnych wykonywany jest do Salda Kaucji danego klienta.
WAŻNE! W Panelu klienta dostępna jest tylko informacja o wystawieniu Faktury VAT korygującej. Właściwa Faktura VAT korygująca wysyłana jest do klienta i nie jest dostępna do pobrania z poziomu Panelu klienta!
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie