Jak zmienić okres rozliczeniowy dla mojej usługi?

Podstawowym cyklem bilingowym jest miesięczny okres rozliczeniowy. Miesięczny okres rozliczeniowy oznacza, że jeśli Klient zamawia usługę 5 lutego, to będzie ona ważna i aktywna do 5 marca (do północy).

Wyjątkiem jest usługa Pro Cloud. W przypadku usługi Pro Cloud zasilasz swoje konto poprzez przelew środków pieniężnych. Za pomocą doładowanej kwoty możesz uruchomić nieograniczoną ilość serwerów wirtualnych (z wybraną konfiguracją parametrów oraz zasobów). Wykorzystanie parametrów oraz zasobów (np. CPU, RAM, NVME oraz ewentualnie inne dodatkowe usługi) zliczane jest z dokładnością do jednej godziny.

Raz na 24h wykonywana jest automatyczna weryfikacja konta Klienta, która polega na sprawdzeniu czy Klient posiada wystarczające saldo na dalsze działanie usługi. Z tego powodu bardzo ważne jest pilnowanie salda swojego konta, aby zapewnić ciągłość działania utworzonych serwerów Pro Cloud.

W przypadku innych usług (np. serwery VPS lub serwery dedykowane), klient podczas procesu zamówienia usługi wybiera na jaki okres rozliczeniowy chce zarejestrować wybraną usługę (np. na 1 miesiąc). Każdy klient może w dowolnym momencie zmienić okres rozliczeniowy dla swojego serwera VPS lub serwera dedykowanego.
Przykład: Obecnie Twoja usługa rozliczana jest w cyklu miesięcznym. Oznacza to, że co miesiąc powinno być generowane zamówienie przedłużenia danej usługi. Możesz w dowolnym momencie zmienić okres rozliczeniowy, np. na 3, 6 lub 12 miesięcy. Wynikiem tej operacji będzie generowanie zamówienia przedłużenia usługi w innymi okresie rozliczeniowym.

Zmiana okresu rozliczeniowego powoduje wygenerowanie zamówienia na zmianę okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że przy przejściu z miesięcznego do innego okresu rozliczeniowego wymagane jest uiszczenie opłaty. Przeczytaj poniższy przykład, aby lepiej to zrozumieć:

Przykład: Twoja usługa jest ważna przez najbliższy pełen miesiąc. Jeśli chciałbyś zmienić okres rozliczeniowy, np. z 1 miesiąca na 3 miesiące, to wymagane będzie uiszczenie opłaty za brakujące 2 miesiące abonamentu.

Jakie są dostępne okresy rozliczeniowe?

Serwer VPS Serwer dedykowany
1, 3, 6 lub 12 miesięcy 1, 3, 6, 12 lub 24 miesiące

 

Jak zmienić okres rozliczeniowy dla mojej usługi?

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby zmienić okres rozliczeniowy dla wybranej usługi:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu „Konto”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  konto
  Rys. Sekcja menu „Konto” znajduje się w górnej części ekranu.
 3. Kliknij opcję menu „Subskrypcje”, która znajduje się w dolnej części ekranu.
  konto-subskrypcje1
 4. Kliknij nazwę usługi (np. „Serwer VPS Micro – Debian 7”), dla której chcesz zmienić okres rozliczeniowy.
  homecloud-subskrybcje
  Rys. Kliknij nazwę usługi, dla której chcesz zmienić okres rozliczeniowy.
 5. Na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat wybranej usługi. W dolnej części ekranu kliknij przycisk „Przełącz okres”, aby zmienić okres rozliczeniowy dla wybranej usługi.
  subskrypcje-przyciski
  Rys. W dolnej części ekranu kliknij przycisk „Przełącz okres”.
 6. W sekcji „Okresy subskrypcji” (dolna część ekranu) wybierz, na który okres rozliczeniowy chcesz przełączyć wybraną usługę.
  okresy2
 7. Sprawdź wprowadzone przez Ciebie dane i potwierdź wybór za pomocą przycisku, który znajduje się w dolnej części ekranu.
 8. Na następnym ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie Twojego zamówienia. Sprawdź wyświetlone informacje i kliknij przycisk „Złóż zamówienie”.
  zloz-zamowienie
Okres rozliczeniowy dla usługi zostanie zmieniony dopiero po zrealizowaniu danego zamówienia (np. opłaceniu go).
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie