Jak dodać nowe role w Panelu klienta? Edycja uprawnień użytkowników.

Panel klienta umożliwia przypisanie określonych uprawnień (ról) do użytkownika Twojego konta. Oznacza to, że możesz każdemu użytkownikowi przydzielić uprawnienia do zarządzania określoną sekcją Panelu klienta. Dzięki temu możesz podzielić obowiązki użytkowników pomiędzy Więcej