Jak dodać nowe role w Panelu klienta? Edycja uprawnień użytkowników.

Panel klienta umożliwia przypisanie określonych uprawnień (ról) do użytkownika Twojego konta. Oznacza to, że możesz każdemu użytkownikowi przydzielić uprawnienia do zarządzania określoną sekcją Panelu klienta. Dzięki temu możesz podzielić obowiązki użytkowników pomiędzy Więcej

Edycja danych użytkownika (zakładka „Ogólne” i „Funkcje konta i rozliczeń)

Za pomocą Panelu klienta możesz zmienić dane użytkownika. Edycja danych użytkownika za pośrednictwem Panelu klienta podzielona jest na dwie zakładki: Ogólne – w tym miejscu możesz zmienić dane użytkownika, np. imię, nazwisko Więcej