SLA – gwarantowana dostępność danej usługi

SLA to zagwarantowana dostępność danej usługi wskazana w Specyfikacji Usługi na stronach homecloud.pl. SLA liczone jest w skali miesiąca kalendarzowego. SLA wynosi 99% w skali miesiąca kalendarzowego, chyba że inne parametry SLA zostały podane w Specyfikacji Usługi na stronach homecloud.pl.

W jaki sposób obliczane jest SLA dla usług w homecloud.pl?

  • liczba godzin w miesiącu – czyli liczba godzin w miesiącu kalendarzowym, np. styczeń 31 x 24h = 744h,
  • czas niedostępności – czyli liczba godzin niedostępności usługi, np. 2h.

Przykład: miesiąc styczeń liczy 31 dni, więc 31 x 24h = 744h.Gdy usługi nie są dostępne przez 2h, to do wzoru podstawiamy: (744 – 2) / 744 x 100 = 99,7312%

Na podstawie powyższych obliczeń możemy stwierdzić, że SLA dla usługi w homecloud.pl w przypadku awarii trwającej 2h wyniósł: 99,7312%

Firma homecloud.pl ma prawo do krótkotrwałego zawieszenia świadczenia usługi w ramach okna serwisowego. W oknie serwisowym przeprowadzane są prace konserwacyjne w obrębie usługi, czy infrastruktury technicznej. Okna serwisowe wiążące się z zawieszeniem świadczenia usługi mogą być przeprowadzone w godz. 23:00 – 7:00, dotyczy to wszystkich dni tygodnia. Niedostępność usługi wynikająca z przeprowadzanych prac w oknie serwisowym nie wlicza się do parametru SLA.

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie