Jak zmienić parametr „max upload size” w panelu Plesk?

  • W sekcji Strony WWW i domeny, po kliknięciu Ustawienia PHP dla wybranego serwisu WWW, możesz dokonać zmiany wersji interpretera PHP oraz innych parametrów bezpieczeństwa.
  • Zmień wersję interpretera PHP.
  • Dokonaj zmiany w parametrach bezpieczeństwa wybranego interpretera PHP:
  • W obszarze Ustawienia wykonania musisz zwiększyć limity zarówno upload_max_filesize jak i post_max_size . Aby dostosować maksymalny rozmiar , wprowadź wartość w polu wyboru, klikając lewym przyciskiem myszy. Na przykład dla 20 megabajtów wpisz 20M, dla 64 megabajtów wpisz 64M. Zapisz zmiany.
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie