Load Balancer HTTP – konfigurowanie parametrów

Jedynym parametrem, który można skonfigurować przy utworzonym Load Balancer’ze to wybór serwerów, które mają być objęte wybranym Load Balancer’em.

lb

Aby przejść do konfiguracji parametrów utworzonego Load Balancer’a:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu “Cloud”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  2
 3. Kliknij zakładkę “Load Balancer’y HTTP”.
  load-ballancer
 4. Kliknij nazwę Load Balancer’a, którego parametry chcesz zmienić. Na ekranie zostanie wyświetlone publiczny adres IP przypisany do danego Load Balancer’a oraz wykaz serwerów, które są przez niego obsługiwane. Kliknij przycisk „Edytuj” w lewym dolnym roku ekranu, aby przejść do zmiany parametrów.
  edytuj-load
 5. Na wyświetlonym ekranie będziesz mógł zmienić ustawienia wybranego Load Balancer’a HTTP.
  loadbalancery22
  • Zarejestruj w domenie – za pomocą tej opcji możesz wybrać domenę, która zostanie przypisana do tworzonego Load Balancer’a. Opcja “Zarejestruj w domenie” jest widoczna tylko wtedy, gdy posiadasz przynajmniej jedną zarejestrowaną domenę, którą mógłbyś przypisać. Jeśli nie przypisano domeny, to tylko serwery z tej samej podsieci (wewnętrznej), będą mogły uzyskać dostęp do serwera.
  • Obsługiwane serwery – w dolnej części ekranu możesz zaznaczyć pola wyboru przy tych serwerach, przy których chcesz równoważyć obciążenie związane z ruchem przychodzącym. Zaznaczone w tym miejscu serwery zostaną objęte konfigurowanym Load Balance’rem HTTP. Aby zaznaczyć wszystkie dostępne serwery, zaznacz pole wyboru znajdujące się obok pola “Nazwa”.
 6. Kliknij przycisk „Zapisz zmiany”, aby zapisać wprowadzone ustawienia.
  zapisz-zmiany-load

Należy pamiętać, że serwery obsługiwane przez Load Balancer’a nie posiadają przypisanego publicznego adresu IP. Aby sprawdzić prywatny adres IP dla serwera, przejdź do zakładki “Serwery” lub otwórz plik konfiguracyjny znajdujący się w lokalizacji: /usr/local/etc/haproxy.conf

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie