Informacje podstawowe o konfiguracji Plesk Panel przez wiersz poleceń

Narzędzie Command Line Interface (CLI) używane jest najczęsciej do integracji Plesk Panel z aplikacjami firm trzecich. Dla administratorów z doświadczeniem może być również przydatne przy konfiguracji serwera obsługiwanego przez Plesk Panel.

Funkcjonowanie narzędzia Command Line Interface (CLI) polega na udostępniu interfejsu wiersza poleceń, który umożliwia wykonanie większości zadań związanych z zarządzaniem Plesk Panel. Wiersz poleceń (CLI) zapewnia alternatywne środki kontroli dla różnych obiektów biznesowych w Plesk Panel.

Przykład: za pomocą wiersza poleceń możesz skorzystać z podstawowych funkcji Plesk Panel, np. tworzenie, zarządzanie i usuwanie klientów, domen, usług oraz innych obiektów.

Narzędzie Command Line Interface (CLI) może być używane przez użytkownika z uprawnieniami „root” z poziomu konsoli (SSH) lub skryptu. Wymagane jest, aby użytkownik posiadał uprawnienia „root” lub „psaadm”.

Plesk Panel CLI nie wymaga interfejsu WWW w celu uruchomienia.

wierszpolecenia01
Rys. Przykład włączenia stref DNS dla subdomen za pomocą wiersza polecenia (SSH).

Plesk Panel dla systemów Linux/Unix wymaga, aby narzędzia wiersza poleceń (CLI) były uruchamiane z katalogu, w którym są przechowywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji konfiguracji Plesk Panel za pośrednictwem wiersza poleceń.

  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak konfigurować Plesk Panel za pomocą wiersza poleceń.
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie