Instrukcja konfiguracji Plesk Panel przez wiersz poleceń (SSH)

Za pomocą klienta SSH możesz uruchomić narzędzie Command Line Interface (CLI), które pozwala za pomocą wiersza poleceń skonfigurować serwer obsługiwany przez Plesk Panel. W przypadku serwerów utrzymywanych w środowisku Linux/Unix, narzędzia CLI znajdują się w katalogu „/usr/local/psa/bin”.

WAŻNE! Narzędzie Command Line Interface (CLI) używane jest najczęsciej do integracji Plesk Panel z aplikacjami firm trzecich. Dla administratorów z doświadczeniem może być również przydatne przy konfiguracji serwera obsługiwanego przez Plesk Panel.

Jak skorzystać z możliwości konfiguracji przez wiersz poleceń?

 1. Zaloguj się do serwera obsługiwanego przez Plesk Panel za pośrednictwem protokołu SSH. Pamiętaj, że wymagane jest zalogowanie się do użytkownika, który posiada uprawnienia „root” lub „psaadm”. W przeciwnym wypadku konfiguracja Plesk Panel przez wiersz poleceń nie będzie możliwa.
  WAŻNE! Najczęściej używanym w środowisku Windows klientem SSH jest PuTTY. Jest to bezpłatny program, który emuluje terminal tekstowy, łączący się z serwerem za pomocą jednego z protokołów komunikacyjnych (np. SSH, TELNET, rlogin).
 2. Istnieją dwie metody konfiguracji Plesk Panel przez wiersz polecenia. Użyj jednej z nich:
  • Aby uruchomić narzędzie z dowolnego katalogu, należy użyć następującej składni polecenia:
   /usr/local/psa/bin/<utility name> [parameters] [options]
  • Aby uruchomić narzędzie gdy znajdujesz się już w katalogu „/usr/local/psa/bin/”, należy użyć następującej składni polecenia:
   ./<utility name> [parameters] [options]
 3. Po poprawnym wykonaniu polecenia, na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie jego wykonania, np. „SUCCESS: Server preferences are successfully updated”. W przypadku pojawienia się błędu, na ekranie zostanie wyświetlony opis napotkanego błędu (stderr).
WAŻNE! Wszystkie parametry wejściowe wpisywane w wierszu poleceń muszą być przekazywane w kodowaniu UTF-8. Jest to niezbędny warunek, aby praca Plesk Panel była stabilna.

PuTTY

Kliknij tutaj, aby sprawdzić gdzie możesz znaleźć wykaz wszystkich komend, z których możesz skorzystać podczas konfiguracji Plesk Panel za pomocą SSH.

Przykłady konfiguracji Plesk Panel za pomocą wiersza poleceń

wierszpolecenia01
Rys. Przykład włączenia stref DNS dla subdomen, gdy znajdujesz się w odpowiednim katalogu.

zapytanie21
Rys. Przykład włączenia stref DNS dla subdomen, gdy nie znajdujesz się w odpowiednim katalogu.

WAŻNE! Wpisywanie hasła w wierszu poleceń jako parametr opcji „-passwd” może potencjalnie zagrozić bezpieczeństwu systemu. Jest to spowodowane tym, że składnie poleceń wpisywane w ​​linii poleceń mogą być obserwowane przez innych użytkowników danego systemu.

Bezpieczna metoda wpisywania hasła polega na przekazywaniu go za pomocą zmiennych środowiskowych. Możesz skorzystać ze zmiennej „PSA_PASSWORD” lub „PSA_CRYPTED_PASSWORD” (przesyła hasło w postaci zaszyfrowanej).

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie