Jak zatrzymać, zrestartować lub uruchomić serwer?

Za pośrednictwem Panelu zarządzającego serwerami dedykowanymi możesz:

 • zatrzymać serwer dedykowany,
 • zrestartować serwer dedykowany,
 • uruchomić serwer dedykowany po jego zatrzymaniu.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak wykonać powyższe operacje:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu „Serwery”, która znajduje się w górnej części ekranu.
 3. Kliknij przycisk „Więcej”, który znajduje się przy wybranym serwerze dedykowanym.
  zz1
 4. W górnej części ekranu dostępne będą następujące przyciski:
  zz2
 5. Kliknij odpowiedni przycisk, aby wykonać zaplanowaną przez Ciebie operację (np. „Zatrzymaj” lub „Restart”).
 6. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie przesłania dyspozycji.
  zz3
  WAŻNE! Zwróć uwagę na treść komunikatu, który mówi o tym, że kolejne dyspozycje będą ignorowane (do czasu wykonania zadania, które przed chwilą zleciłeś, np. zatrzymanie lub restart serwera.
  WAŻNE! Przycisk „Uruchom” wyświetlany jest w sytuacjach, gdy serwer dedykowany został zatrzymany.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie