Weryfikacja domeny i potwierdzenie danych we wniosku certyfikującym

WAŻNE!
Poniższy artykuł dotyczy zamówienia i wydania certyfikatu SSL typu Organization Validation (np. homeSSL Business OV) oraz Extended Validation (np. homeSSL Premium EV). Dla tego typu certyfikatów przed ich wydaniem konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej procedury weryfikującej. Po wysłaniu zamówienia do jednostki certyfikującej rozpoczyna się procedura weryfikacji Twojej firmy.

Certyfikat SSL to jeden z podstawowych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo i podnoszących wiarygodność strony internetowej. Działa na podstawie skomplikowanych i trudnych do złamania kluczy wprowadzających mechanizmy szyfrujące przesyłane przez internet dane. Certyfikat SSL zabezpiecza skrzynki e-mail oraz strony internetowe, szczególnie posiadające takie funkcjonalności, jak formularze kontaktowe, systemy rejestracji czy moduły logowania (systemy przesyłania informacji do bazy danych). Dodatkowo stanowi ważny element identyfikacji tożsamości właściciela witryny i buduje zaufanie do strony internetowej.

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące warunków wydawania certyfikatów SSL typu OV i EV zarejestrowanych w homecloud.pl.

Weryfikacja domeny i potwierdzenie danych we wniosku certyfikującym

Aby otrzymać certyfikatu typu OV lub EV, konieczne jest:

  • pomyślne zweryfikowanie dostępu do domeny, dla której ma on zostać wydany,
  • pomyślne zweryfikowanie dostępu do certyfikowanego adresu e-mail
  • potwierdzenie informacji zawartych we wniosku certyfikacyjnym.

Wydanie certyfikatu SSL (weryfikacja poszczególnych składowych procesu) realizowane jest poprzez:

  • Potwierdzenie dysponowania domeną: weryfikacja poprzez adres e-mail i potwierdzenie linku weryfikacyjnego, który jest wysyłany na adres e-mail w tej domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl).
  • Potwierdzenie informacji podanych we wniosku: dostarczenie do jednostki certyfikującej notarialnego potwierdzenia tożsamości lub kopii dokumentu tożsamości ((dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny (wymagane są obie strony dokumentu). Tożsamość można potwierdzić również na podstawie ważnego certyfikatu kwalifikowanego wydanego dla Subskrybenta przez Certum.

Warunki dodatkowe:

  • Jeżeli osoba wnioskująca o certyfikat nie występuje w dokumentach rejestrowych firmy (np. w KRS), konieczne jest przesłanie kopii świadectwa zatrudnienia lub kopii upoważnienia/pełnomocnictwa potwierdzającej związek wnioskodawcy z reprezentowanym podmiotem.
  • Jeżeli w bazie WHOIS nie widnieją informacje o właścicielu domeny lub informacje są inne niż we wniosku, konieczne jest dostarczenie kopii opłaconego rachunku za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny.

Dokumenty należy wysłać e-mailem w formie skanu na adres ccp@certum.pl . W celu podniesienia bezpieczeństwa korespondencji zabezpiecz dokumenty hasłem –aby ustalić sposób przekazania hasła skontaktuj się z infolinią wsparcia technicznego Certum pod numerem 91 4801 340.

Zobacz też artykuł Rejestracja, potwierdzenie, odnowienie i instalacja certyfikatu SSL

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie