Jakie są prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane?

W poniższym artykule znajdziesz informacje o sposobach realizacji praw przysługujących Ci na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, które wynikają z konieczności ochrony Twoich danych osobowych i pozwalających nam na autoryzację osoby, która chce uzyskać informacje o Twoich danych osobowych.

Aby uzyskać informację o Twoich danych osobowych, należy skorzystać z formularza kontaktowego.

Odpowiedzi na pytania dot. Twoich danych osobowych możesz uzyskać po wysłaniu zapytania przez formularz kontaktowy.

Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych. W ramach tego prawa Możesz otrzymać od Nas odpowiedzi na następujące pytania:

 • W jakich celach są przetwarzane Moje dane osobowe ?
 • Jakie Moje dane osobowe przetwarzacie?
 • Jakim podmiotom zostały lub mogą zostać przekazane Moje dane osobowe?
 • Przez jaki okres przechowujecie Moje dane osobowe?
 • Czy podejmujecie wobec Mnie zautomatyzowane decyzje, w tym dokonujecie Mojego profilowania?
 • Z jakiego źródła otrzymaliście Moje dane osobowe? (pytanie dotyczy tylko osób, które same nam nie podały Swoich danych osobowych).
 • Czy Moje dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG ?
Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych możesz zrealizować wyłącznie w następujący sposób:
 1. Przejdź do formularza kontaktowego, który dostępny jest pod tym adresem: https://homecloud.pl/o-nas/kontakt/
 2. Jako Temat wpisz „Sprawy RODO„, następnie w treści wiadomości na początku wskaż, że wysyłasz zapytanie w sprawie: Prawa do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych i następnie w treści wiadomości wpisz jedno z pytań podanych powyżej.
Na zadane nam pytania odnośnie spraw RODO, odpowiemy Ci na adres email podany w Panelu klienta homecloud.pl jako adres kontaktowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twoich pytań.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. W celu umożliwienia Ci wykonania tego prawa udostępniliśmy Ci funkcję samodzielnej aktualizacji/poprawienia danych w Panelu klienta homecloud.pl, a zatem tylko w zakresie w jakim nie możesz zaktualizować/poprawić Swoich danych osobowych z wykorzystaniem funkcji udostępnionej w Panelu klienta homecloud.pl możesz złożyć do nas wniosek o sprostowanie Twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych możesz zrealizować wyłącznie w następujący sposób:

 1. Przejdź do formularza kontaktowego, który dostępny jest pod tym adresem: https://homecloud.pl/o-nas/kontakt/
 2. Jako Temat wpisz „Sprawy RODO„, następnie w treści wiadomości na początku wskaż, że wysyłasz zapytanie w sprawie: Prawa do sprostowania Twoich danych osobowych i następnie w treści wiadomości wpisz jakie dane są nieprawidłowe i jakiej zmianie winny podlegać oraz przyczynę ich zmian.

W celu sprostowania Twoich danych osobowych możesz zostać poproszony o przedstawienie odpowiednich dokumentów uzasadniających ich zmianę. Prośba o dostarczenie dokumentów zostanie Ci przesłana na adres email podany w Panelu klienta homecloud.pl jako adres kontaktowy.

Wniosek o sprostowanie Twoich danych osobowych zostanie zrealizowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku, o czym zostaniesz poinformowany na adres email podany w Panelu klienta homecloud.pl jako adres kontaktowy.

Prawo do usunięcia danych osobowych / ograniczenia przetwarzania (Prawo do bycia zapomnianym)

Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania pod warunkiem, iż dane te nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Oznacza to, iż nie możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych do czasu, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody, czyli w celu wykonania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Nas działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Nas ciążącego na Nas obowiązku prawnego (przepisy podatkowe) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych).

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych możesz zrealizować wyłącznie w następujący sposób:

 1. Przejdź do formularza kontaktowego, który dostępny jest pod tym adresem: https://homecloud.pl/o-nas/kontakt/
 2. Jako Temat wpisz „Sprawy RODO„, następnie w treści wiadomości na początku wskaż, że wysyłasz zapytanie w sprawie: Prawa do usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (Prawo do bycia zapomnianym) i następnie w treści wiadomości wpisz zakres danych do usunięcia.
Wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania zostanie zrealizowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku, o czym zostaniesz poinformowany na adres email podany w Panelu klienta homecloud.pl jako adres kontaktowy.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, podałeś je Ty, a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda albo przetwarzane są one na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody czyli w celu wykonania zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Nas działań na Twoje żądanie.

Nie posiadamy systemów połączonych z innymi administratorami danych, oferującymi usługi tego samego typu co oferowane przez Nas. W związku z tym nie jest technicznie możliwie przesłanie Twoich danych tym administratorom.

W przypadku niektórych danych osobowych masz możliwość samodzielnego ich pobrania. W innych przypadkach możesz się o to zwrócić do Nas i wówczas utrwalimy i przekażemy Ci te dane osobowe z wykorzystaniem środków technicznych stosowanych przez Nas, odpowiadających przepisom o ochronie danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych możesz zrealizować wyłącznie w następujący sposób:

 1. Przejdź do formularza kontaktowego, który dostępny jest pod tym adresem: https://homecloud.pl/o-nas/kontakt/
 2. Jako Temat wpisz „Sprawy RODO„, następnie w treści wiadomości na początku wskaż, że wysyłasz zapytanie w sprawie: Prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych i następnie w treści wiadomości wpisz zakres danych do przeniesienia.
Wniosek o przeniesienie Twoich danych osobowych zostanie zrealizowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku, o czym zostaniesz poinformowany na adres email podany w Panelu klienta homecloud.pl jako adres kontaktowy.
W przypadku, gdy wykonanie prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych będzie wiązało się z istotnym nakładem pracy lub wydatkami finansowymi możesz zostać obciążony opłatami z tego tytułu w wysokości wskazanej w Cenniku.

Jak wygląda przykładowa wygenerowana umowa powierzenia przetwarzania danych?

Przykład wygenerowanej Umowy powierzenia przetwarzania danych znajdziesz pod tym adresem. Twoja umowa będzie uzupełniona wpisanymi przez Ciebie danymi w formularzu generatora – na przykładach zaznaczyliśmy te treści na niebiesko. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych możesz wygenerować pod tym adresem.

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie