Kopiowanie plików i katalogów do dowolnego katalogu na serwerze

Za pomocą Panelu VZPP możesz w prosty sposób skopiować wybrane pliki z jednego katalogu do drugiego. Po zalogowaniu się do Panelu VZPP możesz skorzystać z opcji „Menedżer plików / File Manager”, która pozwala na wykonywanie zadań na plikach i katalogach znajdujących się na serwerze.

Jak kopiować pliki i katalogi do dowolnego katalogu na serwerze?

 1. Zaloguj się do Panelu VZPP.
 2. Kliknij opcję menu „Menedżer plików / File Manager”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  menadzer
 3. Po uruchomieniu Menadżera plików przejdź do lokalizacji, w której znajdują się docelowe pliki.
  Przykład: jeśli chcesz skopiować pliki z katalogu „/bin”, to po zalogowaniu się do Menadżera plików należy przejść do danej lokalizacji. Dopiero wtedy należy rozpocząć proces kopiowania plików do docelowej lokalizacji.
 4. Za pomocą pola wyboru (checkbox) zaznacz te pliki i katalogi, które mają zostać skopiowane.
 5. Kliknij przycisk „Kopiuj / Copy”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  menadzer-przyciski
 6. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać katalog docelowy, do którego wybrane wcześniej pliki i katalogi mają zostać przekopiowane. Kliknij przycisk „Wybierz… / Select…”, aby wybrać katalog, do którego ma zostać wykonany proces kopiowania.
  sciezka
 7. Kliknij przycisk „Kopiuj / Copy”, aby skopiować wybrane pliki do wybranej lokalizacji na serwerze.
  kopiuj-anuluj
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie