Aktywacja opłaconego certyfikatu SSL w Panelu klienta homecloud.pl

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Przejdź do sekcji Certyfikaty SSL, która znajduje się w menu po lewej stronie ekranu.
  ssl menu
 3. Na ekranie wyświetli się lista wszystkich certyfikatów SSL. Kliknij certyfikat, który chcesz aktywować – kolumna Nazwa domeny powinna być pusta, natomiast w kolumnie Data ważności certyfikatu powinien wyświetlić się status Oczekiwanie na aktywację.
  ssl lista
 4. Kliknij przycisk Aktywuj.
  aktywacja-ssl-kliknij
 5. Na następnym ekranie rozpoczniesz konfigurację certyfikatu SSL – czyli etap, w którym określisz domenę, do której zostanie przydzielony. Wypełnij formularz i kliknij przycisk Dalej.
  aktywacja ssl

  W polu: Domena wprowadź adres domeny, którą chcesz zabezpieczyć certyfikatem SSL, np. twojadomena.pl.

  Uwaga! Jeśli nie chcesz zabezpieczać nazwy domeny z przedrostkiem WWW – odznacz checkbox: Dodaj wariant z prefiksem WWW.
  • W polu: CSR wybierz odpowiednią opcję:
   • wybierz opcję Generuj automatycznie, jeśli chcesz zainstalować certyfikat SSL serwerze w homecloud.pl.
   • wybierz opcję Posiadam swój, jeśli chcesz zainstalować certyfikat SSL na serwerze zewnętrznym (poza homecloud.pl).
  • W polu RSA długość klucza szyfrowania wybierz 2048 lub 4096 (domyślnie zaznaczone jest 2048).
  • W polu Kraj wybierz państwo, w którym siedzibę ma firma, na której dane zostanie wystawiony certyfikat SSL.
 6. 6. Wybierz przycisk Dalej. Sprawdź, czy nazwa domeny jest poprawna i wybierz adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia zamówienia certyfikatu SSL.
  aktywacja-podusmowanie

  Uwaga!
  Po zatwierdzeniu nie możesz zmienić adresu e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia zamówienia. Jeśli nie posiadasz skrzynki e-mail o wskazanym adresie, utwórz ją na swoim serwerze, aby móc potwierdzić zamówienie certyfikatu SSL.
 7. Jeśli wszystkie informacje wyświetlone w podsumowaniu zamówienia są poprawne, kliknij przycisk Zamów certyfikat.
  WAŻNE! Jeśli nie posiadasz utworzonej skrzynki e-mail z adresem admin@certyfikowana_domena, to możesz ponowić wysłanie potwierdzenia zamówienia certyfikatu na ten sam adres e-mail po jej utworzeniu. Taka opcję znajdziesz w konfiguracji zamawianego certyfikatu SSL.
 8. Na ekranie wyświetlą się informacje o certyfikacie SSL oraz o rozpoczętym procesie potwierdzania zamówienia.
  aktywacja-ssl-podsumowanie
 9. Po kliknięciu przycisku OK na ekranie wyświetlą się informacje o certyfikacie SSL, który został aktywowany. Odbierz wiadomość e-mail i kliknij znajdujący się w niej link potwierdzający zamówienie.

Zobacz też: Jak potwierdzić zamówienie certyfikatu SSL w homecloud.pl

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie