Czym jest i do czego służy Plesk Panel?

Plesk Panel jest narzędziem służącym do bezpośredniej administracji serwerem, które umożliwia prowadzenie wirtualnego i profesjonalnego hostingu. Panel został tak zaprojektowany, aby uprościć administracje i zarządzanie usługami.

Plesk Panel zainstalowany jest na ponad 250 tysiącach serwerów na całym świecie. Jest najczęściej wybieranym przez właścicieli serwerów i providerów panelem kontrolnym dla serwera.

Plesk Panel pozwala administrować najważniejszymi funkcjami, bez koniecznej znajomości systemu Linux. Głównym atutem tego narzędzia jest zautomatyzowanie i ograniczenie zużycia zasobów serwera podczas wykonywania popularnych wśród użytkowników i/lub administratorów zadań.

plesk2
Rys. Przykładowa zawartość ekranu po uruchomieniu narzędzia Plesk Panel.

Ideą serwerów VPS jest oferowanie użyteczności bliskiej serwerowi fizycznemu. Z drugiej strony administracja takim serwerem jest maksymalnie uproszczona, aby osoba niedysponująca wiedzą techniczną mogła wykonać podstawowe operacje konfiguracyjne.

Dla Plesk Panel dostępne są dwie aplikacje mobilne: Plesk Panel Mobile Server Monitor oraz Plesk Panel Mobile Server Manager. Aplikacje dostępne są na platformy iOS, Android oraz BlackBerry.

WAŻNE! Pamiętaj, że instalacja Plesk Panel jest opcjonalna. Decydujesz o tym podczas zamawiania usługi serwera VPS. Oznacza to, że zainstalowanie Plesk Panel jest zależne od Ciebie. Pamiętaj również, że instalacja Plesk Panel jest równoznaczna z alokacją zasobów serwera VPS.

Alokacja zasobów powoduje zmniejszenie zasobów sprzętowych serwera VPS, z których będziesz mógł korzystać. Przyczyną tej sytuacji jest fakt, że Plesk Panel wymaga określonej ilości zasobów sprzętowych (np. vCPU, RAM) do poprawnego funkcjonowania.

Dostępne są cztery poziomy logowania do Plesk Panel. Każdy poziom ma przypisane odpowiednie funkcjonalności:

  • Administrator – to najwyższy poziom logowania do Plesk Panel, który pozwala administratorom na utworzenie i zarządzanie wszystkimi elementami systemu.
  • Klient / Reseller – to drugi poziom logowania, który pozwala zalogować się do  utworzonych wcześniej kont użytkowników. Uprawnienia, role oraz funkcjonalności dla takiego konta przypisuje Administrator. W przypadku takich kont, klienci mogą zarządzać większą ilością domen za pomocą jednego konta.
  • Właściciel domeny – jest to konto trzeciego poziomu, dla którego uprawnienia są również przypisane odgórnie. Po zalogowaniu dostępny będzie interfejs administracji pojedynczą domeną.
  • Użytkownik Mail – to czwarty poziom konta użytkownika, które pozwala zalogować się do utworzonej skrzynki e-mail. Po zalogowaniu, można zarządzać hasłem dostępu, filtrami antyspamowymi oraz innymi ustawieniami, które dotyczą skrzynki.
Pamiętaj, że wygląd Plesk Panel może różnić się wizualnie w zależności od wybranego poziomu logowania!
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie